Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Zdravotní pojištění cizinců

ceskoturecko_pojisteniČeskoTurecko v rámci svých profesionálních služeb také nabízí online zdravotní pojištění pro cizince. Dlouhodobě spolupracujeme s předními českými pojišťovnami, ze kterých si můžeme vybrat a pojištění sjednat jednoduše online na našich internetových stránkách. ČeskoTurecko nejintenzivněji spolupracuje s UNIQA pojišťovnou, která jako jediná na trhu také nabízí objednávkový formulář v tureckém jazyce.

Sjednejte si pojištění cizinců online

logo_maxima_pojistovna_160 logo_pojistovna_uniqa_160_160 logo_slavia_pojistovna
Maxima pojišťovna nabízí dva základní druhy zdravotního pojištěni: Komplexní zdravotní pojištění cizinců a Pojištění nutné a neodkladné péče. UNIQA pojišťovna je největší soukromou pojišťovnou na českém trhu, která nabízí Komplexní zdravotní pojištění pro cizince a umí nabídnout jednoznačně nejširší krytí na českém trhu. Slavia pojišťovna navazuje na tradici jedné z nejstarších a nejvýznamnějších finančních institucí, jejíž historie sahá až do roku 1868. Tato pojišťovna nabízí Komplexní zdravotní pojištění cizinců a Pojištění nutné a neodkladné zdravotní péče.
Sjednat pojištění online Sjednat pojištění online Sjednat pojištění online

Zdravotní pojištění cizinců je nutnou podmínkou pro získání víza do České republiky dle č. 277/2009 Sb. a zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky. Zdravotní pojištění se dělí na nutnou a neodkladnou péči a komplexní zdravotní pojištění cizinců.

Komplexní zdravotní pojištění

Je určené cizincům, kteří chtějí na území České republiky pobývat 90 dní a déle, přičemž žádají o dlouhodobé vízum či pobyt nebo si ho chtějí prodloužit. Komplexní zdravotní pojištění cizinců uzavřené online na ČeskoTurecko splňuje podmínky stanovené zákonem č. 277/2009 Sb. a zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky.

Komplexní zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče poskytnutá pojištěnému ve smluvních zdravotnických zařízeních pojišťovny bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy.

Zdravotní pojištění nutné a neodkladné péče

Toto pojištění kryje pouze náklady ošetření cizince při náhlém onemocnění nebo úrazu na území České republiky. Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné péče je určeno cizincům, kteří zamýšlejí pobývat na území České republiky maximálně po dobu 90 dní a žádají o krátkodobé vízum, nebo zamýšlejí pobývat na území České republiky déle než 90 dní a žádají o dlouhodobé vízum nebo pobyt. Zároveň jej mohou využít cizinci s přechodným pobytem.

Zdravotní pojištění nutné a neodkladné péče je nutnou podmínkou pro udělení víza všem cizincům z nečlenských států EU (§ 5 zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů), kam také mimo jiné patří Turecko.