Česká podnikatelská mise do Samsunu a návštěva odborných veletrhů


Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Generální konzulát ČR v Istanbulu ve spolupráci se zahraniční kanceláří agentury CzechTrade v Istanbulu připravují podnikatelskou misi s názvem „Obchodní mise a B2B setkání v Samsunu a účast na mezinárodním veletrhu Packaging/Food/Tech“, jejímž cílem je podpořit export technologií a strojů potravinářsko-zpracovatelského sektoru.

Podnikatelská mise se bude konat v Samsunu ve spolupráci s Obchodní a průmyslovou komorou v Samsunu ve dnech 19. – 21. října 2015. Na tuto misi bude dále navazovat návštěva 21. ročníku mezinárodního odborného veletrhu Eurasia Packaging společně s veletrhem Food-Tech v Istanbulu ve dnech 22. – 25. října 2015.

Podnikatelská mise je přínosná pro podnikatele, kteří:

  • hledají tureckého obchodního partnera,
  • chtějí navázat obchodní kontakty a tyto vztahy dál rozvíjet,
  • považují Turecko za atraktivní destinaci pro své podnikatelské aktivity.

Během této akce se čeští podnikatelé mimo jiné také dozví o specifikách tureckého trhu, čemu věnovat pozornost při jednáních s tureckými obchodními partnery, jakou asistenci poskytuje při vstupu na zahraniční trh česká diplomacie v Turecku.

Cílem této podnikatelské mise je vytvořit příležitost pro setkání českých a tureckých podnikatelů a současně i odborníků specializujících se na zařízení a stroje pro výrobny jako jsou mlýny, pekárny, mlékárny, cukrovary, konzervárny, masokombináty, balící a plnící linky.
Záměrem akce je rovněž poskytnout českým exportérům, kteří se akce zúčastní, prostor pro vzájemné bilaterální jednání s  tureckými společnostmi z dynamicky se rozvíjející černomořské oblasti.samsun_ataturk

Město Samsun má více než půl milionu obyvatel a leží na pobřeží Černého moře. Město je známé především tím, že první turecký prezident Mustafa Kemal Atatürk se zde v roce 1919 vylodil a započal tureckou válku za nezávislost, která vedla k vytvoření Turecké republiky v roce 1923.

V Samsunu převažuje zemědělská výroba a potravinářské produkty jsou v tomto regionu zpracovávány. Z místního námořního přístavu dále exportovány do Ruska a dalších zemí černomořského regionu.

S ohledem na rozpočet projektu je kapacita podnikatelské mise omezena na maximálně 10 českých firem. Náklady na dopravu a ubytování jsou hrazeny pouze jednomu zástupci české firmy. Bude-li mít firma zájem vyslat více svých reprezentantů, náklady spojené s další osobou bude firma hradit sama.

Zájemci o účast na podnikatelské misi se mohou do 25. září 2015 hlásit na e-mail: commerce_istanbul@mzv.cz nebo michal.kosco@czechtrade.cz.

Více informací o chystané podnikatelské misi se dozvíte na webových stránkách Generálního konzulátu ČR v Istanbulu a přiložené pozvánce pana konzula Mgr. Pavla Buchty.