ČeskoTurecko.cz a ÇekTürk.com jsou zařazeny do archivu českého internetu


Webové stránky ČeskoTurecko.cz a ÇekTürk.com jsou od 7. února 2014 zařazeny do WebArchiv – archivu českého internetu. Díky této spolupráci budou naše webové stránky trvale uchovány pro budoucnost a stanou se tak součástí národního kulturního dědictví. Sběr archivních kopií probíhá několikrát ročně a naše stránky budou ve WebArchivu uloženy v řadě časových verzí, díky čemuž budou představovat obraz vývoje webu ČeskoTurecko.cz a ÇekTürk.com. První archivace proběhne v březnu 2014, přičemž naše stránky budou archivovány 2x ročně.

V prostředí internetu stále narůstá obrovské množství informací a publikovaných dokumentů, které se postupně mění nebo zcela mizí. Pokud nebudou tyto informace průběžně archivovány, bude nenávratně ztracena významná součást národního kulturního dědictví. Archivace národního webu je úlohou projektu WebArchiv, kterého jsou teď stránky ČeskoTurecko.cz a ÇekTürk.com součástí. Velice si vážíme této pocty a naším cílem je nadále přinášet čtenářům kvalitní obsah a důležité informace.