ČeskoTurecko jednalo s Istanbulskou průmyslovou komorou


Během své krátké pracovní návštěvy Turecka na začátku května 2015, jednalo ČeskoTurecko se zástupci Istanbulské průmyslové komory o záměru uspořádat incomingovou tureckou misi do České republiky na základě programu na podporu a rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015, který vyhlásilo české Ministerstvo průmyslu a obchodu.

iso_logoIstanbulská průmyslová komora (İstanbul Sanayi Odası) byla založena v roce 1952 zhruba 750 istanbulskými průmyslníky z nejrůznějších oborů. Do dnešních dnů jsou členy komory většinou výrobci, ne jen obchodníci, jak je tomu například v Istanbulské hospodářské komoře.

Přestože Česká republika nepatří mezi nejvýznamnější turecké obchodní partnery, oboustranná spolupráce se rok od roku prohlubuje. Mezi hlavní obory, které se podílejí na vzájemném obchodu a jejich význam bude i do budoucna narůstat, je automobilový průmysl, energetika a dopravní a důlní strojírenství. Tradičně největším obchodním partnerem Turecka je Německo a v posledních letech se do popředí dostává také Rusko, kde ve vzájemném obchodu převažují nerostné suroviny a zemní plyn.

Nejen české ministerstvo, ale také turecká strana podporuje zahraniční podnikatelské mise tím, že za přesně stanovených podmínek proplácí tureckým firmám část nákladů, které jsou spojeny se zahraniční podnikatelskou misí.

Mezi tyto podmínky zejména patří:

  • žádný náklad nebyl hrazen hostující stranou
  • všechny turecké firmy účastnící se podnikatelské mise musí navštívit veletrh, uskutečnit B2B jednání a navštívit místní podnik
  • podnikatelské mise se musí účastnit minimálně 10 firem (pokud nebude dodržen limit min. deseti firem, žádné z nich nebudou náklady na misi proplaceny

Co se týče výše podpory, tak ta se liší dle místa návštěvy: pro Evropu platí turecká strana maximálně 50 % nákladů, naopak pro Afriku je to až 70 % nákladů.

Ze vzájemného jednání mezi ČeskoTurecko a Istanbulské průmyslové komory vyplynulo, že zájem tureckých firem přijet do ČR by byl pravděpodobně minimální, ale stále zde existuje možnost pozvat do ČR zástupce vybrané organizace a hovořit o spolupráci na konkrétní téma.

V každém případě bylo osobní setkání zástupců ČeskoTurecko a Istanbulské průmyslové komory velice přínosné a přispělo k utužení vzájemných česko-tureckých obchodních vztahů.

ČeskoTurecko

Mezinárodní projekt ČeskoTurecko je největší česko-tureckou komunitou, která sdružuje nejvíce lidí z obou zemí. Tento česko-turecký projekt v sobě spojuje profesionální služby pro podnikatele z České republiky a Turecka, ale také zahrnuje společenské aktivity. Výhodou služeb ČeskoTurecko je perfektní znalost místního prostředí a to jak v České republice, tak také v Turecku, znalost turečtiny a také rozsáhlá síť kontaktů, díky které může ČeskoTurecko pomoci českým firmám se vstupem na turecký trh.