Česky se domluvíte i ve světě!


Český jazyk neboli čeština spolu se slovenštinou, polštinou, ruštinou a dalšími evropskými jazyky patří mezi slovanské jazyky. Česky se nemluví pouze v České republice, ale díky několika vystěhovaleckým vlnám ji také můžete zaslechnout různě po světě. Zejména pak na Slovensku, Německu, Rakousku, USA, Kanadě, Německu, Rakousku, Rumunsku, nebo na Ukrajině. Česky na celé Zemi mluví celkem zhruba 12,5 milionů lidí.

Nejexotičtějším místem, kde se autor příspěvku domluvil česky, bylo syrské Aleppo, kde v místní restauraci potkal bývalého absolventa české vysoké školy, který se česky naučil během svých studií a do současné doby si ji velmi dobře pamatuje. Dalším velmi dobře česky hovořícím cizincem je také například bývalý irácký ministr kultury Mufid Mohammad Jawad al-Jazairi, který v někdejším Československu vystudoval žurnalistiku a dokonce se zde i oženil.

Čeština je obecně považována za velice náročný jazyk, který není pro cizince snadné se naučit. Jeho plynulé ovládání komplikují neustále výjimky a také to, že je čeština tzv. flektivní jazyk, vyznačující se komplikovaným systémem skloňování a časování.

Oproti ruštině nebo bulharštině, dalším slovanským jazykům, čeština používá latinku obohacenou diakritikou. Například takové české „ř“ je pro mnohé cizince nevyslovitelné a s nadsázkou řečeno se ho nikdy nenaučili ani Slováci, kteří jinak s českým jazykem nemají, díky velké podobnosti obou jazyků, problémy.

Co se týče jazykové vybavenosti Čechů, situace se začíná zlepšovat a zejména mladší generace již ovládá plynule angličtinu a případně další cizí jazyk. Starší generace si možná ještě něco vybaví ze základů ruštiny, ale jinak je pro cizince velmi obtížné se bez základní znalosti češtiny v České republice dorozumět.

Společnost Galavito s.r.o. se rozhodla pomoci cizincům žijícím v České republice s českým jazykem a zorganizovala od druhé poloviny září kurzy češtiny pro cizince s názvem Galavito Czech Language Courses. Cílem kurzů je, aby se cizinci naučili základní české fráze, které jim pomohou s tak běžnými aktivitami, jako je například nakupování, konverzace v restauraci či dotaz na cestu. Kurzy jsou otevřeny všem věkovým skupinám a jsou pořádány v odpoledních hodinách nebo o víkendu, aby se jich mohli účastnit i pracující. Přehled všech kurzů češtiny naleznete zde spolu s online přihláškou.