Dobrý podnikatel není podnikavec


Přestože si mnoho lidí myslí, že být podnikatel automaticky znamená mít luxusní auto, exotické dovolené a zlaté platební karty, nikdo si ale neuvědomuje, že podnikatelé jsou zejména osobnosti, které, se rozhodly vzít odpovědnost za svůj život do vlastních rukou. Toto lidé chtějí, aby podnikání přinášelo jim a jejich okolí zisk v podobě finančních prostředků, ale také zisk ve formě dobrého pocitu z perfektně odvedené práce a vytváření nových hodnot.

Kdo je to podnikatel?

Výraz podnikatel (entrepreneur) pochází z francouzštiny a ve svém původním středověkém významu znamenal prostředním či zprostředkovatel. Tento výraz, odpovídal tehdejší realitě, jelikož se podnikatel tehdejší doby podílel zejména na zprostředkování obchodů.

Dnes je podnikatel osoba, které je schopna rozpoznat příležitosti, mobilizovat a využívat zdroje spolu s prostředky k dosažení takovýchto cílů. Podnikatel je také iniciátor a nositel podnikání, jelikož investuje své prostředky, kterými jsou čas, úsilí, dobré jméno a podnikatel přebírá odpovědnost, nese podnikatelské riziko s cílem dosáhnout svého finančního uspokojení. Podnikatel nese riziko úspěchu nebo neúspěchu jeho projektu.

Jak říkal Tomáš Baťa, jeden z největších českých podnikatelů: „podnikatel je ten, kdo přináší na trh nové výrobky, nové služby a nové hodnoty. Podnikatel otevírá nové tržní prostory. Podnikatelem není ten, kdo si prostě otevře trafiku či hospodu – to je živnostník (nebo hospodský), ale podnikatel je ten, kdo podniká, tedy vytváří pro druhé. Podnikatel nekrade, protože zlodějna není tvorba.“

Zejména po divokých začátcích podnikání v 90. letech 20. století, dostalo označení podnikatel poměrně nelichotivé zabarvení. Je to způsobeno tím, že v této době některé osoby podnikaly bez ohledu na zákonné, společenské nebo etické normy. Tyto osoby by však měli být označováni podnikavci nežli podnikatelé. Bohužel v České republice nadále najdeme nepoctivé podnikavce, kteří poškozují podnikatelskou pověst, najdou se však i dobří podnikatelé, kteří nad rámec svých běžných povinností dělají také něco navíc. Právě tyto dobré podnikatele oceňuje soutěž MAKRO Dobrý podnikatel. Pokud tedy ve svém okolí znáte někoho, kdo si tento titul zaslouží, neváhejte ho přihlásit.