Dotační příležitosti a zveřejněné zakázky v Turecku


V následujícím článku Vám přinášíme aktuální přehled dotačních příležitostí z fondu vnější spolupráce EU a seznam financovaných projektů, které mohou pro své zakázky v Turecku využít české firmy.

Turecko se stále těší zájmu českých exportérů a jejich výrobku si na místním trhu najdou uplatnění. Turecko je velký trh v sousedství Evropské unie a bránou na další trhy v regionu, jako je například například Irák, Irán, či Ázerbájdžán. Český byznys má v Turecku velmi dobré renomé a mnohé české společnosti zde s úspěchem působí.

Stavební a renovační práce pro městskou památkovou oblast a archeologické naleziště Göbeklitepe v lokalitě Şanlıurfa

Zhotovitel bude odpovědný za zakázku na stavební práce „Stavební a renovační práce pro městskou památkovou oblast a archeologické naleziště Göbeklitepe v lokalitě Şanlıurfa“ v rámci operace „Oživení historie v lokalitě Şanlıurfa“.

Stavební práce budou založeny na smluvních podmínkách pro stavební zakázky FIDIC („červená kniha“ – první vydání 1999) a budou spočívat v provedení těchto stavebních prací:

složka stavební práce (a dohled nad stavebními pracemi) operace umožní stavební a renovační práce pro městskou památkovou oblast v lokalitě Şanlıurfa, opětovné využívání historických budov; zajistí externí osvětlení; návrh veřejného náměstí a výstavbu 2 modulárních střech v oblasti Göbeklitepe.

Detail zakázky

Výstavba týkající se rozšíření střediska pro rozvoj podnikání v lokalitě Elazığ

Zakázka zahrnuje výstavbu následujících složek:

  • administrativní budova (přibližně 1 420 m2 obestavěného prostoru),
  • výstavba dílen (přibližně 10 360 m2 obestavěného prostoru),
  • chladící skladovací místnost (přibližně 560 m2 obestavěného prostoru),
  • silnice a parkoviště, terénní práce, infrastruktura, atd. na území kampusu.

Detail zakázky

Dodávka sedačkové lanové dráhy pro projekt „Zlepšování infrastruktury zimního cestovního ruchu v lokalitě Yalnızçam, Ardahan“

Předmětem této zakázky je dodání, výroba, doručení, vyložení, instalace a zprovoznění 4sedačkové lanové dráhy s demontovatelnými úchyty (lanová dráha linky M2), generátoru a sněžného skútru.

Celkovým účelem je podpora a zdokonalení infrastruktury zimního cestovního ruchu v obci Yalnızçam v oblasti Ardahan.

Detail zakázky

Výstavba čističky odpadních vod a sběrných potrubí v lokalitě Şanlıurfa

Projekt je rozdělen na dvě položky:

Položka č. 1: výstavba čističky odpadních vod v lokalitě Şanlıurfa, s funkcí odstraňování organického uhlíku a zpracování kalů.

Položka č. 2: výstavba a renovace kolektorů odpadních vod – výstavba a obnova sběrných potrubí odpadních vod.

Detail zakázky

Informace o dotačních příležitostech byly připraveny ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.