Jak udělat překlad do turečtiny? Přeložíme, poradíme!


Pokud potřebujete překlad do turečtiny nebo překlad textů z turečtiny do češtiny, obraťte se na ČeskoTurecko. Dokážeme zajistit profesionální překlady dokumentů, včetně soudně ověřených překladů, provedené soudními tlumočníky z jazyka tureckého. Také překládáme do turečtiny texty na webové stránky, návody k použití či propagační materiály. Samozřejmostí je také korektura tureckých textů rodilými mluvčími.

Překlad do turečtiny

Překlady turečtina češtinaV životě nastávají různé situace, kdy potřebujete překlad do turečtiny, nebo z turečtiny do češtiny. V osobních případech se většinou jedná o překlad dokumentů potřebných ke svatbě s tureckým občanem. Může se tedy jednat o překlad rodného listu či způsobilosti ke svatbě. V obchodním styku pak nejčastěji překládáme výpisy z obchodního rejstříku, certifikáty a různé osvědčení. Také dokážeme přeložit plné moci či dokumenty potřebné k zapsání turecké ochranné známky či patentu.

Logo Czech POINTPři soudním ověřeném překladu je třeba mít na paměti, že pokud má být překlad uznán oficiálními státními orgány, je třeba překládat originál nebo ověřenou kopii dokumentu. Ověřenou kopii českého dokumentu je možné získat na Czech POINT, například na pobočkách České pošty nebo v kancelářích místních samospráv.

Soudní překlad se totiž s dokumentem sváže a opatří razítkem soudního tlumočníka společně s tlumočnickou doložkou, což může být zejména u originálu rodného listu či vysokoškolského diplomu problém. Proto je vždy nejlepší udělat si ověřenou kopii a tu se soudním překladem svázat. Originál dokumentu Vám tak zůstane pro další účely. Při soudním překladu se bude překládat také tzv. ověřovací doložka pro vidimaci na kopii dokumentu.Překlad do turečtiny

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v případě soudně ověřených překladů je vždy nutné, abyste nám překládaný dokument doručili fyzicky, aby jej mohl soudní tlumočník s dokumentem svázat.

Dalším dokumentem, který je někdy potřeba přeložit do turečtiny, je například plná moc. Zde je opět důležité ověřit podpis toho, kdo plnou moc dává. Podpis si můžete ověřit na Czech POINT na pobočkách České pošty či ověření podpisu mohou provézt také například vybraní notáři.

Co je apostila a jak ji získat?

Některé dokumenty je také potřeba opatřit apostilou. Apostilu je doložka, která slouží jako další ověření pro použití dokumentu v zahraničí. Více informací o tom, jak získat apostilu se dozvíte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde, které apostilu vydává. Tato úřední pečeť v podobě kulatého razítka, stvrzuje, že takto označený dokument je věrnou kopií originálu; používají ji státy, které podepsaly tzv. Haagskou konvenci. Před návštěvou kanceláře vydávající apostily také nezapomeňte na kolky, kterými za vydání apostily budete platit. Kolky si musíte předtím zakoupit na pobočce České pošty.

Překlad do turečtiny je pro nás hračka

V případě neověřených překladů do turečtiny, například texty na webové stránky či návody k použití, je situace mnohem snadnější a není zde potřeba, aby překlad prováděl soudní tlumočník. Důležité však je, aby překladatel znal potřebnou terminologii, a to zejména u technických překladů.

Jako ČeskoTurecko máme třeba zkušenosti s tureckými překlady návodů k použití a podkladů k certifikaci složitých dopravních systémů a elektrických zařízení. Díky našim zkušenostem vždy dokážeme přeložit i náročné texty a dodat je v nejlepší kvalitě a co nejkratším čase.

Cena překladů turečtina <-> čeština

Cena překladů do turečtiny nebo z turečtiny do češtiny se vždy liší případ od případu. Nejlepší je tedy, pokud nám dokument nebo text, který potřebujete přeložit, pošlete* rovnou na email info@ceskotureko.cz a obratem Vám pošleme cenovou kalkulaci včetně termínu dodání. Pokud potřebujete poradit s překladem náročnějších dokumentů, neváhejte nám zavolat na +420 736 177 368.

* Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete s námi sdílet Vaše osobní nebo firemní údaje, mezi které mohou být zejména Vaše jméno, příjmení, obchodní firma, adresa, telefonní číslo či emailové adresa s další údaje uvedené na zaslaných dokumentech. Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely poskytnutí služeb, o které jste nás požádali. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.