Mustafa Kemal Atatürk a připomínka dne jeho úmrtí


Každoročně si celé Turecko a Turci po celém světě připomínají 10. listopadu smutný den, kdy v roce 1938 zemřel první prezident a zakladatel moderní Turecké republiky Mustafa Kemal Atatürk. Nebylo tomu jinak ani na Tureckém velvyslanectví v Praze, kdy se přesně v 9:05, v osudnou hodinu, kdy se zastavilo srdce tureckého vůdce spolu s hodinami v paláci Dolnobahče, sešli také Turci žijící v České republice, aby si připomněli tento historický den.

umrti_ataturk_praha

Do současnosti je Mustafa Kemal Atatürk v Turecku vnímán jako národní hrdina, který se zasloužil o to, aby se zkostnatělá Osmanská říše proměnila na vzkvétající Tureckou republiku. Když první turecký prezident zemřel, bylo mu 57 let, a přesto dokázal mnohem více, než-li kdokoliv jiný. Právě jemu Turci vděčí za to, že zmodernizoval republiku, oddělil náboženství od vedení státu, zavedl latinku, zakázal nošení šátků ve veřejných institucích a tradiční pokrývku hlavy fez nahradil tehdy moderními klobouky a buřinkami. Byl to on, kdo přesunul hlavní město z Istanbul do Ankary a naplánoval nové železniční spojení mezi největšími tureckými městy.

Atatürkův náhlý skon zřejmě uspíšil jeho nezdravý životní styl, jelikož holdoval alkoholu, hodně kouřil, málo spal a byl vyčerpán budováním Turecké republiky. Ze svých zdravotních potíží se také v roce 1918 léčil v Karlových Varech.

Tělo mocného vůdce se v současné době nachází v hlavním městě Ankaře v mauzoleu známém jako Anıtkabir, do kterého byly jeho ostatky převezeny z Etnografického muzea, kde odpočívaly 15 let.

10. listopad je pro Turky stále živou připomínkou skonu jejich velkého vůdce a zakladatele republiky. Přesně v 9:05 se v zemi zastaví život, znějí sirény, vlajky jsou staženy na půl žerdi a lidé cestující do práce vystupují z aut, aby si ve stoje tichou vzpomínkou připomněli odchod jejich národního hrdiny.

Také Turci žijící v České republice si na pražském tureckém velvyslanectví připomněli tento významný den. Zazněly proslovy zástupců tureckého velvyslanectví a proslov pana velvyslance Ahmet Necati Bigalı spolu s tureckou národní hymnou. umrti_ataturk_praha_4