Nabídka práce: Odpovědná osoba pro Hostinskou činnost


Pro nově vznikající gastronomický provoz náš turecký klient hledá odpovědnou osobu, která by měla potřebnou odbornou způsobilost pro živnostenské oprávnění k provozování ohlašovací živnosti řemeslné v oboru Hostinská činnost a mohla se stát garantem jeho provozu.

Název pracovní pozice: Odpovědná osoba pro Hostinskou činnost
Místo pracoviště:
Praha
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Požadované jazyky: čeština (rodilý mluvčí), angličtina (komunikativní), další jazyky výhodou

V případě Vašeho zájmu o nabízenou pozici zašlete svůj strukturovaný životopis v anglickém jazyce společně s dokladem o splnění odborné způsobilosti na asravnh@gmail.com

Kontakt:

asravnh@gmail.com nebo +90 506 117 44 90

Při provozování živnosti v oboru „Hostinská činnost“ se požaduje kromě všeobecných podmínek také splnění odborné způsobilosti, které se prokazuje:

  • výučním listem z příslušného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení tříletého učebního oboru a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru (přičemž za příslušný obor se považují zejména obory kuchař-číšník, číšník- servírka, kuchař, kuchařské práce), nebo
  • vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky, a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru, nebo
  • vysvědčením o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy a dokladem o ukončení dvouleté praxe v oboru, nebo
  • diplomem nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu příslušné vysoké školy a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru.

Požadované všeobecné podmínky:

  • dosažení věku 18 let,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • prokázání skutečnosti, že fyzická osoba, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z podnikání,
  • prokázání skutečnosti, že fyzická osoba, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  • prokázání skutečnosti, že fyzická osoba, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění.