Nový Orient píše o Turecku


orient_cover_001Aktuální číslo čtvrtletníku Nový Orient se věnuje protivládním protestům, které v Turecku probíhaly na jaře tohoto roku. Nový Orient je odborný recenzovaný časopis Orientálního ústavu Akademie věd České republiky a vychází již od roku 1945. Nejnovější číslo tohoto placeného časopisu si můžete stáhnout zde.

Jedno vydání stojí 34 Kč a roční předplatné pak 120 Kč. Více informací o časopisu Nový Orient naleznete zde.