Pozvánka na 10th ICOLD European Club Symposium v Antalya


ČeskoTurecko, které v České republice exkluzivně zastupuje vybrané turecké veletrhy a výstavy, zve české firmy na jednu z největších událostí v oboru, 10th ICOLD European Club Symposium, které se uskuteční ve dnech 25. – 30.10. 2016 v tureckém městě Antalya.

Jedná se o pravidelné setkání Mezinárodní přehradní komise (ICOLD: International Committee on Large Dams), která podporuje rozvoj odborných poznatků z přípravy, výstavby a provozu přehrad a vodních nádrží v zájmu hospodářského a kulturního rozvoje členských států.

10th ICOLD European Club Symposium v Antalya

Cílem 10. evropského setkání ICOLD na podzim roku 2016 v Antalya je zejména sdílení informací a zkušeností týkající se projektování a výstavby vodních přehrad, zajištění jejich bezpečnosti, problematika spojení s provozem a údržbou přehrad a vodních nádrží s ohledem na životní prostředí a blízké ekosystémy. Setkání se také bude týkat témat spojených s odpadními nádržemi, hydroelektrárnami a dalšími souvisejícími obory. Tato významná akce je jedinečnou možností pro výměnu odborných informací a příležitostí k navázání obchodní spolupráce.

10th ICOLD European Club Symposium v Antalya

10th ICOLD European Club Symposium v Antalya

V roce 1999 se v Turecku již s úspěchem konalo 67. výroční setkání Mezinárodní přehradní komise (ICOLD). Za zmínku také jistě stojí, že v roce 2017 se 85. výroční setkání Mezinárodní přehradní komise (85th Annual Meeting of International Comission on Large Dams) uskuteční v Praze.

Antalya

Antalya je v České republice poměrně známá jako příjemná destinace letních dovolených. Antalya je moderní město s malým, půvabně historickým centrem, ale město je hlavně proslaveno nekonečnými plážemi a osvěžujícím mořem. O popularitě Antalya také svědčí fakt, že v roce 2013 se stalo 3. nejnavštěvovanějším městem na světě co do počtu mezinárodních příjezdů. Více informací o Antalya se také dozvíte v tomto článku.

Podporujeme české účastníky akce

ČeskoTurecko pomáhá českým firmám a potenciálním účastníkům 10th ICOLD European Club Symposium s přihlášením na akci, a to jak v pozici vystavovatele, tak také účastníka sympózia. ČeskoTurecko poskytuje širokou paletu služeb a je připraveno zabezpečit hladký průběh účasti na akci.

Pro více informací nebo s konkrétním dotazem se na nás neváhejte obrátit na info@ceskotureko.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde.