Pozvánka na debatu: Turecko – současná situace


debata_turecko_soucasna_situaceČeskoTurecko zve zájemce o mezinárodní dění na odbornou přednášku „Turecko – současná situace” organizovanou Radou pro mezinárodní vztahy, na které vystoupí analytik AMO (Asociace pro mezinárodní otázky), Mgr. Tomáš Kaválek a Pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů a doktorandka Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Ing. Kristýna Tamchynová.

Debata se uskuteční v budově Zastoupení Evropské komise – Evropský dům, ulice Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 v úterý 23. února 2016, od 16:30 hodin.

Rada pro mezinárodní vztahy je veřejné nevládní sdružení, založené v roce 1994, které vytváří prostředí pro společné přemýšlení o evropských a globálních souvislostech naší existence. Rada nezaujímá stranická stanoviska. Hosté, členové, účastníci debat a autoři publikací Rady vystupují sami za sebe. Radu pro mezinárodní vztahy a její klub garantují významné osobnosti českého i mezinárodního politického, hospodářského, náboženského i kulturního života, jejichž jména jsou zárukou plurality.

Více informací o Radě pro mezinárodní vztahy naleznete na oficiálních webových stránkách zde a po debatě „Turecko – současná situace“ na facebooku zde.

Debata_Turecko_23.2.2016