Pozvánka na přednášku Álevité v Turecku


Orientální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. srdečně zve na veřejnou přednášku s názvem „Álevité v Turecku“ v rámci 3. ročníku cyklu „Orient zblízka“, která se koná ve čtvrtek 5. listopadu 2015 od 18:00 hod. v posluchárně č. 238 (Ústav Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Celetná 20, Praha 1 – Staré Město)

Přednášku pronese Mgr. Kateřina Vytejčková. Přednáška představí historické kořeny tohoto nesunnitského náboženského směru, její těžiště však spočívá v reflexi současných kulturně-společenských a politických aktivit álevitů v Turecku. Jde o heterogenní skupinu představující asi jednu čtvrtinu populace Turecka (cca 20 milionů). Nejsou státem uznanou náboženskou menšinou, a proto nelze jejich přesný počet zjistit. Bývají řazeni k většinovým sunnitům, byť jejich věrouka má s ortodoxním islámem pramálo společného. Obsahuje prvky ší´i, mystiky a předislámských vlivů. Álevité léta vedou politický zápas o to, aby byli oficiálně uznáni za minoritu a aby měly jejich domy shromáždění (džem evleri) stejný statut jako mešity.

Vstup volný. Registrace netřeba.

Bližší informace rád poskytne Dr. Bronislav Ostřanský (ostransky@orient.cas.cz, tel. 266 052 210).