Sedm důvodů, proč investovat v Turecku


Turecko patří mezi dvacítku nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky a jeho ekonomika je jednou z nejrychleji rozvíjejících se na světě. Přidáte-li k tomu unikátní geografickou polohu mezi Východem a Západem nebo rychle rostoucí mladou populaci, těžko byste našli zemi, která investorům naskýtá tak rozmanité investiční příležitosti jako právě Turecko. Jelikož ČeskoTurecko pomáhá českým firmám investovat a podnikat v Turecku, připravili jsme přehled důvodů, proč investovat v Turecku a proč je tato země pro obchodníky tak zajímavá.

1. Výhodná geografická polohaistanbul turecko

Turecko je země s jedinečnou geografickou polohou, díky které je země půlměsíce bránou mezi Evropou, Blízkým východem a státy střední Asie. Příležitosti pro podnikatele existují nejen v dynamickém domácím trhu, ale i v celém regionu. Z Istanbulu se během čtyř hodin letu dostanete do více něž 50 států, jež čítají čtvrtinu světové populace a 1,5 miliardy zákazníků.

2. Rostoucí ekonomika

Turecko je 16. největší ekonomika na světě a 6. největší v Evropě. Turecký HDP rostl v posledním desetiletí v průměru o 5%, což je nejrychleji ze zemí OECD. Turecko v současnosti představuje nejrychleji rozvíjející se trh Evropy a OECD. Silnou spotřebitelskou poptávku podporuje kromě velkého počtu obyvatel i nízký průměrný věk a nárůst domácí spotřeby, který v posledních letech vykazoval hodnotu okolo 8,5 % ročně. V ekonomice stále roste podíl soukromého sektoru, jenž je zhruba dvoutřetinový.

3. Mladá a kvalifikovaná pracovní síla

Turecko je jedním z největších světových trhů a jeho pracovní síla činí 28 milionů lidí. Díky stále rostoucí populaci nabízí Turecko dostatek mladých a motivovaných pracovníků, jelikož polovina populace je mladších 30 let. Na tureckých univerzitách každoročně absolvuje přes 600 000 studentů a na středních školách 700 000, přičemž polovina středoškoláků pochází z odborných technických škol. Mladá a rostoucí pracovní síla by měla i nadále hnát tureckou ekonomiku vpřed.

4. Liberální a bezpečné investiční prostředí

V Turecku platí rovné zacházení pro domácí i zahraniční investory. Zákon upravující vstup zahraničního kapitálu do země garantuje zahraničním investorům stejná práva a povinnosti jako domácímu kapitálu. K tomu se přidávají nepřímé garance vyplývající z členství země v mezinárodních organizacích. Turecko uplatňuje menší míru restrikcí vůči přímým zahraničním investicím než je průměr zemí OECD a daleko menší míru než je průměr zemí stojících mimo toto uskupení.

5. Investiční pobídky

Turecká vláda přijala v roce 2012 balík vládních pobídek s cílem generovat zásadní příliv zahraničních investic. Zejména investice do rozvojových programů zaostalého jihovýchodu a východu země skýtají zajímavé pobídky. Jedná se zejména o nižší sazby daní, výhodné ceny státních pozemků nebo o snížení sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců.

6. Celní unie s Evropskou unií

Mezi Tureckem a EU platí od konce roku 1995 celní unie, jež výrazně posílila obchodní spolupráci a ekonomickou integraci. Jedná se o první společnou obchodní dohodu, kterou Evropská Unie uzavřela se třetí zemí a Turecku tak zajistila unikátní postavení. Díky celní unii nejen posílil vzájemný obchod a investice, ale došlo i k nárůstu turecké produktivity a větší harmonizaci tureckého právního řádu s evropským.

7. Rozvinutá infrastruktura

V souvislosti s hospodářským růstem došlo v Turecku v posledních letech k výrazným investicím do infrastruktury. Země se tak dnes může pyšnit novou a vysoce rozvinutou technologickou infrastrukturou v dopravě, telekomunikacích i v energetice. Turecko má dobře zavedené dopravní trasy a mechanismus přímých dodávek do většiny zemí Evropské unie včetně České republiky.

ČeskoTurecko

Od roku 2013 pomáháme českým a tureckým podnikatelům se vzájemným obchodováním. Překonáváme oboustranné stereotypy, kulturní rozdíly a jazykovou bariéru. Poskytujeme profesionální služby českým a tureckým firmám, profesním organizacím a jednotlivcům. Naše odborné služby jsou zaměřeny zejména na podporu exportu a importu, cestování a dovolenou v Turecku. Pokud se chcete dozvědět, jak vám můžeme pomoci s obchodováním s Tureckem, neváhejte nás kontaktovat na info@ceskoturecko.cz nebo +420 736 177 368.