Studentská víza do Turecka


V současné době jsou studentská víza do Turecka otázkou číslo jedna. Potřebují je studenti nebo ne?

yabancılara-mahsus-ikamet-tekeresiTurecká ambasáda v Praze informuje, že od počátku července 2014 platí v Turecku zákonná úprava, podle níž zahraniční studenti nepotřebují studentská víza pro příjezd do země. Tato informace však není potvrzená ze strany MZV Turecka ani ze strany turecké cizinecké policie. Český konzulát v Ankaře informoval, že také neobdržel žádné informace o této změně. Aby byla informace o změně ve vízové agendě platná, musí se odkazovat na konkrétní právní úpravu a tento dokument by měl být Tureckou ambasádou v Praze doložen.

Turecká ambasáda v Praze odmítá žádosti o studentská víza a odkazuje se na tuto změnu. Dotazy ohledně čísla právní úpravy a konkrétního dokumentu nebyly ze strany Turecké ambasády v Praze zodpovězeny. Otázka je tedy otevřená. Budeme vyžadovat vysvětlení a uvedení situace na pravou míru.

Povolení k pobytu (Ikamet) je ale nutný v každém případě. K žádosti o Ikamet je nutný přijímací dopis od turecké univerzity, potvrzení o studiu od turecké univerzity, cestovní pas, kopie pasu (první strana a strana s razítky při vstupu do Turecka), 4 fotky pasového formátu a asi 200 tureckých lir. Cena za povolení k pobytu se každý rok mění, minulý rok tato suma činila 206 TL. V době, kdy žádáte o Ikamet, již musíte vědět svoji adresu, kde budete v Turecku bydlet. Tato informace je vyžadovaná při vyplňování formuláře, když o povolení žádáte. Adresu musíte prokázat nájemní smlouvou či prohlášením, že bydlíte u určité osoby na určité adrese. Potvrzení o studiu, které vám vydají na studijním oddělení, by mělo být v originále a turečtině. V přijímacím dopise nebo potvrzení o studiu by mělo být zmíněno, jak dlouho budete na turecké univerzitě studovat. V případě výměnného programu Erasmus se může stát, že budou vyžadovat i potvrzení od české univerzity, že vás vysílá na konkrétní univerzitu v Turecku. Tento dokument by měl být přeložen do turečtiny. S překladem dokumentů z češtiny do turečtiny a naopak také studentům ČeskoTurecko pomáhá a pro překlad mohou využít poptávkového formuláře zde.

Po získání povolení můžete z Turecka vycestovat a zase se vrátit. Pokud překročíte povolenou dobu, kdy můžete v Turecku zůstat (napsané v Ikametu), tak budete muset platit pokutu. Povolení k pobytu se dá na policii prodloužit. Pokud čekáte na prodloužení povolení k pobytu, v Turecku můžete po tuto dobu zůstat, ale můžete  i vycestovat. Při vycestování z Turecka je nutné předložit dokument, že jste čekatelem na Ikamet a doklad o zaplacení poplatku za žádost o Ikamet.

Co by však studenti mířící do Turecka neměli zapomenout je cestovní pojištění, které si mohou snadno a rychle sjednat online zde.

Pokud Vás zajímají další informace o studiu v Turecku, neváhejte se na nás obrátit na info@ceskoturecko.cz.