Svátek cukru – Şeker Bayramı


Islámské svátky jsou pohyblivé a řídí se islámským kalendářem.  Protože lunární rok je asi o 11 dnů kratší než rok sluneční, muslimský kalendář se oproti slunečnímu posouvá a každoročně jsou islámské svátky asi o 11 dní dříve než rok předchozí a v průběhu několika let se vystřídají v rámci všech ročních období. Ramadán tento rok připadl na letní čas (od 28. 6. 2014 do 27. 7. 2014). Po Ramadánu, kdy se všichni muslimové postí, začíná Svátek cukru (Şeker Bayramı), který letos připadá na pondělí 28. 7. 2014.

Svátek sladkostí či cukru (turecky Ramazan Bayramı či Şeker Bayramı) je třídenní svátek, který začíná bezprostředně po Ramadanu. Svátek je završení Ramadanu a díkůvzdání za to, že Bůh muslimům umožnil dodržet půst a prominul jim přestupky. Turecký název Şeker Bayramı původně znamenal „děkovný svátek“, dnes se však spojuje s cukrovinkami (şeker= cukr), které se při této příležitosti dávají jako dárky.

Lidé mají dovolenou a děti nechodí do školy po dobu tři a půl dne. Dovolená začíná od poledne dne, který předchází svátku cukru (turecky se půl denní volno nazývá Arife), aby se lidé na dovolenou a svátek připravili. Lidé uklízejí svoje domovy a nakupují jídlo a hlavně sladkosti, bonbóny a čokoládu. Připravuje se typické sladké pečivo, jako Baklava a jiné. Tyto přípravy na svátky se dají přirovnat k přípravám na Vánoce. Mešity jsou stále rozsvícené, jako v době Ramadanu.

První den svátku je zakázáno se postit, tudíž den začíná snídaní a pak se rozdává almužna chudým. Poté jdou muži do mešity ke sváteční modlitbě. Děti chodí od domu k domu a ke své rodině a známým a přejí jim hezké svátky, za což dostávají sladkosti či peníze. V období svátků všichni navštěvují svoji rodinu, přátele a známé a přejí si požehnané svátky. Při návštěvách se podávají sladkosti, pečivo, turecká káva a čaj. Protože Turci mají velké rodiny, stráví tak lidé cestováním a návštěvami skoro celé tři dny. Pokud se lidé nemohou navštívit, tak si volají, aby si popřáli hezké svátky. Turecky si lidé přejí- Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun, Şeker Bayramınız Kutlu Olsun či İyi Bayramlar.

Během svátků je tak důležité ctít a navštěvovat starší členy rodiny. Proto mladší generace navštěvuje ty starší a jako symbol lásky a úcty jim políbí pravou ruku a přiloží ke svému čelu. Toto zdravení není typické jen pro svátek cukru, ale i pro každodenní život. Lidé takto zdraví starší (rodiče, prarodiče) a vyjadřují svou lásku a úctu. Lidé chodí také na hřbitovy, aby zavzpomínali na zesnulé a vyjádřili úctu.

bayram-sekeri