Turecká energetika: Analýza příležitostí pro český byznys


turecká energetikaTurecký energetický průmysl nabízí mnoho obchodních příležitostí pro české firmy a o nich hovoří právě analýza Turecká energetika. Díky svým poradenským službám ČeskoTurecko pomáhá českým firmám tyto příležitosti plně využít a jako dlouhodobý partner je podporuje při vstupu na turecký trh.

Turecká energetika

V rámci podpory českého exportu do Turecka ekonomický rada ZÚ Ankara Arnošt Kareš v součinnosti se zastoupením MPO/CzechTrade Istanbul a ve spolupráci s periodikem „All For Power“, vypracovali informační materiál s názvem „Turecká energetika – analýza příležitostí pro český byznys„. Jedním se spoluautorů analýzy je také Mgr. Milan Hnátek, Ph.D., který od srpna 2012 do února 2013 absolvoval v zahraniční kanceláři CzechTrade v Istanbulu svou pracovní stáž v rámci svého doktorského studia.

Tato analýza příležitostí v energetickém oboru je určena zejména českým exportérům a podnikatelským subjektům hodlajícím realizovat své investiční záměry v Turecké republice. Tato sektorová analýza přináší detailní přehled tureckého energetického průmyslu a také zajímavé čtení. Hned v úvodu dokumentu je uvedena aktuální turecká hospodářská situace a dána do souvislostí. Také je v dokumentu představen detailní energetický profil Turecka. V analýze je také nastíněna turecká historie, takže text neobsahuje pouze odborné pasáže, ale je napsán přístupnou formou i pro laickou veřejnost, která v ní najde hodnotné informace.

V energetické analýze Turecka naleznete zejména informace o turecké jaderné energetice, těžbě uhlí, plynu, ropy a také obnovitelných zdrojů. Celá analýza je ke stažení zde na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Pokud se chcete dozvět, jaké další obchodní příležitosti českým firmám nabízí turecký trh, neváhejte kontaktovat zkušené odborníky z ČeskoTurecko na emailu info@ceskoturecko.cz nebo telefonicky na +420 736 177 368.