Turecké zdravotnictví je příležitostí pro české firmy


Turecko nabízí českým firmám a obchodníkům působícím v oblasti zdravotnictví zajímavé příležitosti. Je tomu tak zejména díky rychlému demografickému vývoji Turecka, zvyšující se hranici průměrné délky dožití a stárnoucí turecké populace. To vše tvoří slibné předpoklady pro další rozvoj zdravotnických služeb a farmaceutického trhu v Turecku.

Stárnoucí populace bude potřebovat zdravotní péči

Rapidně rostoucí turdoctorecká populace je jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují sektor zdravotnictví. S tím, jak bude současná generace Turků postupně stárnout, dá se v horizontu příštích dvaceti let očekávat prudký nárůst poptávky po zdravotní péči. Není tajemstvím, že lidé zpravidla začínají častěji vyhledávat služby lékařů po dosažení 40 až 50 let – až 80 % případů poskytnutí zdravotních služeb se týká osob nad touto věkovou hranicí.

Průměrná délka života v Turecku dnes činí u mužů 71,1 let a u žen 75,3 let, celkový průměr v zemi je 73,2 let. Asi 7,5 % obyvatel je starších 65 let, přičemž v roce 2023 by to mělo být již přes 10 % a v roce 2050 až 21 %. Stárnoucí populace bude jistě klást nároky na vyšší výdaje na farmaceutické výrobky nebo doplňky stravy.

V roce 2012 dosáhl trh s farmaceutiky hodnoty 5,58 miliard eur, což Turecko řadí na šesté místo v Evropě za Německo, Francii, Velkou Británii, Itálii a Španělsko. Země je přitom v oblasti farmaceutik závislá na dovozu ze zahraničí. Importní závislost v segmentu zdravotnické techniky se pak pohybuje na neuvěřitelných 85 %.

Systém zdravotní péče v Turecku

Zdravotnická péče v Turecku bývala v minulosti ovládána centrálním systémem řízeným ministerstvem zdravotnictví, mezi lety 2000 a 2010 však došlo ke značnému rozvoji soukromých zdravotnických zařízení. Z více než 1400 nemocnic, které v zemi fungují, je dnes téměř 37 % soukromých. Největší koncentrace soukromých středisek se nachází ve velkých městech v západním Turecku, zdaleka nejvíce jich lze najít v Istanbulu (160 nemocnic), dále pak v Ankaře (29), Antalyi (26) a Izmiru (20). Alespoň jedno soukromé zdravotní zařízení má každá turecká provincie, přičemž v 17 provinciích se jich nachází více než 10.

Z důvodu rostoucího výskytu chronických onemocnění dochází v Turecku i k rozvoji aktivit zaměřených na prevenci vzniku a šíření těchto nemocí. V současné době se na turecké zdravotní péči podílí téměř 33 500 lékařských specialistů, 1 700 lékárníků a skoro 85 000 zdravotních sester. Na každý milion obyvatel je k dispozici 28 technologicky špičkových zobrazovacích přístrojů a terapeutických zařízení.

hosp2

Nejčastější nemoci, které v Turecku způsobují předčasnou smrt, jsou onemocnění oběhového systému (až 40 % případů), dále nezhoubné i zhoubné nádory (21 %) a onemocnění dýchacích cest (téměř 10 %). Celkový počet pacientů v zemi se za posledních deset let zvýšil až 11 a půl krát. To se odráží i na zvyšujících se výdajích na zdravotnictví, které od roku 2005 vykazují rostoucí tendenci. V současné době se výdaje pohybují průměrně okolo 6 % tureckého HDP.

Vláda si dokonce stanovila cíl do roku 2023, kdy bude země slavit sté výročí svého založení, že turecký zdravotnický sektor bude patřit mezi deset největších trhů světa.

Turecko navíc patří mezi nejambicióznější země v oblasti zdravotní turistiky, která do jeho státní pokladny ročně přispívá několika miliardami amerických dolarů – turecké ministerstvo zdravotnictví si klade za cíl navýšit roční objem příjmů ze zdravotnické turistiky až na 5 mld. USD do roku 2018. Více informací o zdravotnické turistice v Turecku si můžete přečíst v jednom z našich předešlých článků.

Turecký trh je šancí pro české dodavatele

Turecko tak nabízí českým firmám zajímavé podnikatelné příležitosti a české výrobky mají možnost na velkém tureckém trhu najít své uplatnění. Několik českých firem již v Turecku úspěšně působí, stále se však naskýtá šance i pro další firmy. Cestu do tureckých nemocnic si dosud našly například česká nemocniční lůžka od firmy Linet nebo farmaceutická firma Zentiva.

ČeskoTurecko poskytuje profesionální služby zaměřené zejména na vyhledání a oslovení potenciálních distributorů českých výrobků v Turecku. Pokud byste chtěli využít příležitostí, které turecký trh nabízí, a hledali pomoc s nalezením vhodného tureckého distributora, rádi vám s tím pomůžeme. Sektor zdravotnických prostředků je týmu ČeskoTurecko velmi blízký, a to nejen proto, že rodiče Ece Ergüney, spoluzakladatelky projektu ČeskoTurecko, jsou lékaři, ale také díky našim mnohaletým zkušenostem a osvědčeným osobním kontaktům a vazbám, které v oboru zdravotnictví máme. Jestliže uvažujete o dovozu zdravotnických prostředků z Turecka a potřebujete nalézt spolehlivé a prověřené turecké dodavatele, také nás neváhejte kontaktovat na info@ceskoturecko.cz nebo se můžete podívat na aktuální nabídku turecké firmy vyrábějící obvazový materiál.