Turečtí farmáři poptávají české plemenné býky a jalovice


Turečtí farmáři v České republice poptávají skot ve velkém a jsou ochotni za něj dobře zaplatit. Export českého skotu do Turecka se vyplatí i přes náklady na dopravu. ČeskoTurecko, jehož posláním je propojovat české a turecké podnikatele a napomáhat obchodním aktivitám mezi oběma zeměmi, zaznamenává nebývale zvýšený zájem o české plemenné býky a jalovice.

Turečtí farmáři poptávají české plemenné býky a jalovice

Turečtí farmáři poptávají české plemenné býky a jalovice

Turečtí chovatelé mají zejména zájem o živá zvířata, inseminační dávky a embrya masného skotu.

Turecká poptávka po českém skotu

Příkladem konkrétní turecké poptávky po českém skotu je zemědělské družstvo z města Tokat, ležící ve severní části Malé Asie na severu Turecka. Družstvo má v současné době 620 členů s ročním obratem přibližně 33 milionů korun. Hlavním zaměřením zemědělského družstva je produkce mléka a mléčných výrobků. Za poptávkou stojí snaha oživit genofond a také zvýšit produkci mléka.

Turecké zemědělské družstvo, které v jednání s českými obchodními partnery zastupuje právě ČeskoTurecko, má zájem zejména o následující plemena českých býků či jalovic:

 1. 250 kusů otelených krav (prvorodičky) plemena Simmental Fleckvieh na chov a mléko
 2. 250 kusů jalovic plemena Simmental Fleckvieh ve věku 6 – 13 měsíců na chov a mléko
 3. mladí býci plemena Angus a kříženci dalších plemen níže za účelem dokrmení v Turecku a porážku na maso, stáří býků do 12 měsíců, maximálně 300 kg.
  a) Angus (100 %)
  b) Charolais
  c) Limousin
  d) Hereford
  e) Simmental
  f) Blonde d’Aquitaine

Turecko se pro české chovatele skotu stává velmi lukrativním trhem a export živých zvířat se prakticky od nuly odrazil až k 780 milionům korun ročně a do Turecka bylo v roce 2015 vyvezeno více než 43 tisíc kusů živého skotu. Turecko je muslimská země skoro s 78 miliony obyvatel, kteří tradičně nekonzumují vepřové, a proto je poptávka po hovězím mase tak silná. Poptávka z Turecka po českém skotu také roste zejména z důvodu snahy mnoha tureckých producentů masných výrobků zpracovávat domácí hovězí. Proto turečtí zemědělci hledají kvalitní plemena a jalovice a chovné býky pro oživení současných chovů.

ČeskoTurecko pomáhá česko-tureckému obchodu

ČeskoTurecko je spolehlivý partner českých a tureckých firem. ČeskoTurecko v sobě spojuje největší česko-tureckou komunitu. Předností profesionálních služeb je perfektní znalost tureckého obchodního a kulturního prostředí, komunikace v turečtině a osobní kontakty na profesní organizace a hospodářské komory v Turecku a České republice.

Zástupci ČeskoTurecko se pravidelně se účastní významných státních nebo podnikatelských akcí, kde navazují obchodní kontakty.

Pokud máte zájem reagovat na tureckou poptávku po českém skotu a proniknout na perspektivní turecký trh, zašlete nám svou nabídku nejlépe v anglickém jazyce na info@ceskoturecko.cz. Tým našich zkušených konzultantů se již postará o vše ostatní a prostředkuje kontakt s tureckými obchodními partnery.