Z východu Turecka do srdce Evropy


Přestože Česká Republika zažívá jedno z nejteplejších let v historii a v první polovině srpna vrcholí období dovolených, nezabránilo to dalšímu česko-tureckému obchodnímu setkání. To se konalo dne 11. 8. 2015 na půdě Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, účastnili se ho zástupci turecké obchodní delegace z Obchodní a průmyslové komory z Vanu a setkali se svými protějšky ze Svazu průmyslu a dopravy ČR a dalšími hosty, mezi které také patřili zástupci ČeskoTurecko.

obchodni_komora_van_turecko

Turečtí podnikatelé z Obchodní a průmyslové komory z Vanu

Cílem setkání bylo zvýšit povědomí o Turecku v České republice a napomoci vzájemné ekonomické spolupráci mezi oběma státy. Mezi další cíle setkání s tureckou delegací bylo také navázání nových obchodních vztahů a posílení těch stávajících.

Do srdce Evropy, jak je Česká republika někdy nazývána, přijeli zástupci Obchodní a průmyslové komory z Vanu, která je nejvýchodnější provincií Turecka. Město Van je proslavené velkým stejnojmenným jezerem, krásnou přírodou a také unikátními vanskými kočkami, které vynikají svou bílou barvou a různobarevnýma očima.

kocka_van

Všichni účastníci česko-tureckého podnikatelského fóra se shodli na tom, že důležitost česko‑tureckých vztahů roste a má i potenciál růstu do budoucna. Jen za posledních 20 let se hodnota česko-tureckého obchodu zvýšila 35 krát a očekává se nárůst až na hodnotu 5 mld. USD. Českým firmám se v Turecku naskýtá trh 10 x větší než český s 8 x více obyvateli. Turecko je také pro české firmy vstupní branou na 3. trhy v regionu (Gruzie, Ázerbájdžán, Irák a Írán).

jezero_van_turecko

Jezero Van, Turecko

Během česko-tureckého podnikatelského setkání několikrát zaznělo, že bohužel na obou stranách přetrvávají určité stereotypy, které je při vzájemném obchodování nutné překonávat. K překonávání těchto bariér pomáhají právě tato podnikatelská setkání, ale také obchodní poradci, kteří znají kulturní specifika a potřeby rozdílných trhů.

ceskoturecko_milan_hnatek_jmenovka