Obchodní spolupráce mezi Tureckem a Evropskou unií


Vzhledem ke svému ekonomického rozměru a geopolitickému významu Turecko představuje pro Evropskou unii (EU) zásadního strategického i obchodního partnera. Úzká obchodní spolupráce mezi státy EU a Tureckem probíhá již několik desítek let, během nichž výrazně přispěla k ekonomickému růstu na obou stranách.

Vývoj obchodních vztahů mezi ES/EU a Tureckem

Historie vzájemných vztahů sahá do roku 1959, kdy se Ankara začala ucházet o úzkou spolupráci s tehdejším Evropským hospodářským společenstvím (EHS). O čtyři roky později, v září 1963, podepsala turecká vláda s EHS asociační smlouvu. Tato dohoda o přidružení, známá také jako tzv. Ankarská dohoda, nastínila tři fáze postupného sbližování Turecka a Evropských společenství a posilování vzájemných obchodních vztahů.

Na konci první přípravné fáze, která trvala mezi lety 1964 a 1970, byl mezi Tureckem a EHS podepsán Dodatkový protokol, jenž upravoval podobu plánované celní unie. Obě strany se zavázaly zrušit vzájemné celní poplatky na průmyslové zboží. Zatímco EHS zrušilo tarifní a množstevní překážky pro turecké průmyslové zboží (s určitými výjimkami včetně textilního zboží) již v roce 1973, tj. na začátku druhého přechodného období, Turecko mělo harmonizovat obchodní pravidla a podmínky vyplývající z budoucího členství v celní unii v období následujících dvaceti dvou let.

Po dokončení přechodného období vstoupila 31. prosince 1995 celní unie mezi Evropskou unií a Tureckem v platnost. Podepsání smlouvy znamenalo vůbec první společnou obchodní dohodu, kterou Evropská Unie uzavřela se třetí zemí a Turecku tak v tomto ohledu zajistila unikátní postavení.

Současná obchodní spolupráce mezi EU a Tureckem

Z pohledu Turecka představují celní unie s EU společně s Dohodou o volném obchodu s EU, která se týká vzájemného obchodu se zemědělskými produkty, uhlím a ocelářskými produkty, rozhodující prvky určující směřování turecké zahraničně-obchodní politiky. Evropská unie je pro Turecko největší exportní trh a zároveň nejdůležitější importér.

Turecko je na druhou stranu pro EU pátým největším vývozním trhem a sedmým největším importérem. V roce 2014 činil vývoz do Evropské unie 43,6 % z celkového vývozu Turecka, zatímco objem dováženého zboží z EU ve stejném roce tvořil 36,7 % z celkového dovozu do Turecka. Z Turecka státy Evropské unie dováží především přepravní a jiné stroje a také spotřební zboží, zatímco opačným směrem putují kromě přepravních strojů zejména výrobky chemického a zpracovatelského průmyslu.

turecko_evropska_unie_obchodni_spoluprace

V roce 2015 činil vzájemný obchod se zbožím 140 miliard eur, s přebytkem 17 miliard eur na straně EU. Obchod se službami v roce 2014 dosáhl 27 miliard eur. Silnou obchodní vazbu mezi EU a Tureckem podtrhují přímé investice. Země EU se podílejí na dvou třetinách přímých zahraničních investic v Turecku, přičemž největším investorem bylo v roce 2014 Nizozemsko.

Pokud chcete využít příležitostí, které Turecko českým exportérům nabízí, přečtěte si náš další článek Sedm důvodů, proč investovat v Turecku. V jiném našem článku se dozvíte, jaké české výrobky mohou na velkém tureckém trhu najít uplatnění (Turecké zdravotnictví je příležitostí pro české firmy). Příležitosti se v Turecku nachází v mnoha oblastech, pro jejich efektivní využití doporučujeme spojit se s prověřeným partnerem (Proč pro obchod s Tureckem využít služeb partnera). Takovým partnerem je také ČeskoTurecko. Pokud vás zajímá, jak vám můžeme s obchodem v Turecku pomoci, napište nám na info@ceskoturecko.cz.