Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

PVZP: Zdravotní pojištění cizinců


PVZP pojištění cizincůPojišťovna VZP, a.s. (PVZP) je dceřiná společnost VZP ČR. PVZP je jedničkou na trhu v oblasti zdravotního pojištění pro cizince a největším prodejcem cestovního pojištění.

Zdravotní pojištění cizinců si můžete snadno objednat online. Stačí, když si vyberete z nabídky pojištění. PVZP nabízí 3 základní typy pojištění pro cizince, které se liší délkou pojištění a krytím různých rizik.

1. Základní zdravotní pojištění cizinců (ZZPC)

 • základní pojištění cizinců PVZPLze sjednat od 1 dne do 36 měsíců
 • Vztahuje se na Českou republiku a státy schengenského prostoru
 • Sleva pro studenty
 • Zajistí kvalitní lékařský a asistenční servis (úhrada nákladů na nutné a neodkladné ošetření a hospitalizace ve všech zdravotnických zařízeních v ČR v nezbytném rozsahu)
 • Zdravotní pojištění plně odpovídá legislativě pro pobyt cizinců v České republice a je akceptován Odborem azylové a migrační politiky Ministerstvem vnitra
 • Pojištění splňuje požadavky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
 • Lze sjednat online a zaplatit kartou

Sjednat pojištění online

2. Komplexní zdravotní pojištění cizinců PLUS (KZPC PLUS)

 • Zdravotní pojištění cizinců VZP PlusLze sjednat na dobu od 4 do 60 měsíců
 • Zdravotní pojištění pro cizince, které je obdobou veřejného zdravotního pojištění
 • Možnost připojištění pojištění léčebných výloh pro státy schengenského prostoru
 • Pojištění splňuje požadavky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
 • Lze sjednat online a zaplatit kartou

Oproti základnímu pojištění cizinců navíc zahrnuje:

 • Možnost připojištění typu „Novorozenec“, které zahrnuje úhradu nákladů v případě poporodní péče o novorozence pojištěné matky
 • Možnost připojištění profesionálních sportů
 • Úhrada za preventivní a dispenzární zdravotní péči včetně péče související s těhotenstvím a porodem, na akutní stomatologii, na lékařem předepsané ambulantní léky a prostředky zdravotnické techniky

Sjednat pojištění online

3. Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE (KZPC Exlusive)

 • Komplexní zdravotní pojištění pro cizinceToto pojištění je prémiový pojistný produkt PVZP určený pro cizince, kteří dlouhodobě pobývají na území ČR a očekávají nejvyšší standardy lékařského a asistenčního servisu.
 • První komerční zdravotní pojištění pro cizince, které je rozsahem zcela shodné s veřejným zdravotním pojištěním České republiky
 • Určeno pro všechny cizince bez rozdílu věku, kteří chtějí mít na území České republiky zajištěnou opravdu kvalitní zdravotní péči
 • Rozsah shodný s veřejným zdravotním pojištěním ČR, a to zcela bez výluk
 • Pojištění splňuje požadavky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
 • Pojištění profesionálních sportů je součástí pojištění
 • Možnost připojištění pojištění léčebných výloh pro státy schengenského prostoru
 • Lze sjednat online a zaplatit kartou

Sjednat pojištění online

Zdravotní pojištění cizinců je povinné pro osoby, které po 1. 1. 2011 podávají v České republice žádost o pobyt nad 90 dní nebo žádají o prodloužení svého pobytu na území ČR. Toto zdravotní pojištění cizinců také splňuje požadavky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a můžete si jej jednoduše sjednat online.