Jak využít obchodní příležitosti, které nabízí Turecko


Aby čeští exportéři mohli využít obchodní příležitosti, které jim turecký trh nabízí, musí místní trh lépe poznat a připravit se na jeho kulturní a obchodní specifika.

obchodní příležitostiČeští podnikatele, kteří uvažují o vývozu svých výrobků do Turecka, by tedy měli v prvé řadě využít služeb partnera, který turecký trh zná a pomůže jim najít vhodného obchodního partnera nebo distributora jejich výrobků v Turecku.

Jedním takovým spolehlivým partnerem je ČeskoTurecko, které nabízí své služby českým firmám, profesním organizacím a jednotlivcům. Služby ČeskoTurecko se zaměřují zejména na podporu exportu a importu zboží do/z Turecka, vyhledání obchodních příležitostí, prověřených kontaktů a možných tureckých distributorů českých výrobků, dále pak na pomoc při účasti na veletrzích a výstavách, tlumočení a překlady dokumentů do turečtiny.

Mnoho českých firem se však snaží na turecký trh proniknout vlastními silami nebo pomocí zastoupení České republiky v Turecku. Tato forma je možná, ale vyžaduje velké finanční náklady a také jistou zkušenost s obchodováním v Turecku nebo alespoň v regionu, jenž se kulturně a ekonomicky značně liší od podnikatelské kultury, na kterou jsme zvyklí v České republice. České firmy se bez znalosti tureckého trhu také vystavují možnému riziku podvodu a ztrátám způsobeným zmařením investice.

obchodní příležitosti Turecko export

Nejlepším způsobem, jak tedy začít vyvážet české výrobky do Turecka, je najít v Turecku vhodného tureckého obchodního partnera nebo distributora, který turecký trh dobře zná a který má v oboru kontakty a zkušenosti. Tento distributor pak bude výrobky české firmy na tureckém trhu distribuovat a případně řešit reklamace nebo marketingovou podporu.

Turecko a obchodní příležitosti na místní trhu

Českým firmám se v Turecku nabízí příležitosti zejména ve zbrojním a obranném průmyslu, energetice, dopravní infrastruktuře, ekologii a péči o životní prostředí. Aktuální přehled obchodních příležitostí v Turecku také najdete na našich webových stránkách zde: http://www.ceskoturecko.cz/obchodni-prilezitosti/

Bez spolupráce s místním partnerem, který je znalý místního prostředí, čeští podnikatelé však proráží na turecký trh velmi těžko. Je to dáno zejména tím, že v Turecku jsou velmi důležité osobní kontakty a vazby, které mnohdy české firmy vstupující na turecký trh nemají. ČeskoTurecko tak nabízí českým firmám, které chtějí do Turecka vyvážet své výrobky, své profesionální služby, které jim pomohou na tureckém trhu uspět.

ČeskoTurecko:

  • Rozumí české a turecké (obchodní) kultuře a hovoří jak česky, tak zejména turecky.
  • Usnadňuje komunikaci a kontakt mezi českými a tureckými obchodními partnery.
  • Má jedinečné informační a komunikační kanály – blogy – v turečtině o České republice (www.cekturk.com/blog) a v češtině o Turecku (www.ceskoturecko.cz/blog).
  • Dokáže získat informace a kontakty, které by se jinak k české firmě nedostaly.
  • Má v Turecku osobní kontakty a vazby.
  • Poskytuje komplexní služby.
  • Minimalizuje rizika spojená se vstupem české firmy na turecký trh.

Další informace se o Turecku také dozvíte zde:

Pokud chcete využít příležitost, které českým firmám velký turecký trh nabízí, neváhejte nás kontaktovat na info@ceskoturecko.cz