Şirince – vesnice lákající nejen bohatou historií a dobrým vínem


Letošní letní dovolenková sezóna sice již skončila, to ale nemusí znamenat konec objevování a poznávání Turecka. Do oblasti kolem Egejského moře se vyplatí vyrazit nejen kvůli hřejivému slunci a malebné krajině, ale také kvůli zajímavým historickým místům. Jedním z nich je například malebná vesnice Şirince, která v sobě mísí řecké a turecké tradice.

Sirince

Şirince s asi 600 obyvateli, nacházející se na kopci 12 kilometrů od antického Efezu a asi 8 km od města Selçuk na západě Turecka, byla dříve tichá vesnice. V současné době však láká davy turistů, kteří sem přijíždějí nejen obdivovat staré kamenné domy zdobené štukem a červenými střechami, ale i ochutnávat proslulé místní ovocné víno. Kromě architektury a vína je vesnice známá také výrobou olivového oleje, šperků nebo ručně vyšívaných ubrusů a deček, které si odtud můžete odvézt jako suvenýry.

Z “ohavné” vesnice “půvabnou”

Údaje o prvním osídlení oblasti dnešní Şirince se různí. Podle některých zdrojů byla vesnice založena potomky Efezanů poté, co slavné antické město Efez zaniklo pod nánosy bahna následkem opakovaných zemětřesení. Místní legenda pak vypráví, že Şirince založila v 15. st. skupina osvobozených řeckých otroků, kteří ji dali jméno Çirkince – v překladu “ohavnost”. Účelem takového pojmenování bylo odradit další příchozí a vesnici uchovat pro sebe. Když do ní ale v roce 1926 zavítal tehdejší izmirský guvernér, název vesnice byl změněn na Şirince, tedy “půvab” nebo “roztomilost”. Název vesnice Şirince se čtě “Širindže“ a v anglické literatuře se píše prostě Sirince bez tureckého “š“.

Sirince

Krátce po vzniku Turecké republiky byli však řečtí usedlíci z vesnice nuceni odejít v rámci rozsáhlé výměny obyvatelstva mezi Řeckem a Tureckem. Řečtí křesťané ze Şirince emigrovali převážně do Soluně, odkud do vesnice naopak přišli turečtí muslimové. Jelikož byl ale počet muslimských imigrantů z Řecka menší než počet Řeků, kteří z vesnice odešli, mnoho domů zůstalo prázdných a od té doby chátralo. V druhé polovině 20. st. ale byla Şirince prohlášena za kulturní dědictví a turecká vláda začala její obyvatele vybízet, aby svá obydlí renovovali za pomoci původních materiálů a tradičních stavebních technik. Většina kamenných domů, které dnes v Şirince stojí pochází z 19. století.

Şirince pod návalem „apokalyptických“ turistů

O Şirince se hojně mluvilo na konci roku 2012 v souvislosti s předpovídaným koncem světa. Do vesnice se tehdy nahrnuly davy „apokalyptických“ turistů očekávajíc 21. prosince 2012, tj. v den konce cyklu mayského kalendáře, zkázu světa. Şirince se totiž nachází poblíž místa, odkud údajně vstoupila na nebe Panna Marie, a proto měla být vesnice podle mínění lidí přesvědčených o příchodu konce světa této apokalypsy ušetřena.