Výjimečný stav v Turecku a aktuální bezpečnostní situace


Po pátečních událostech dne 15. 7. 2016 od 20. 7. 2016 v platí v Turecku tříměsíční výjimečný stav, který mimochodem tureckému prezidentovi umožňuje vládnout pomocí dekretů. Výjimečný stav v současné době také například platí ve Francii a umožňuje tak ozbrojeným složkám čelit hrozbám terorismu. Český právní řád však pojem výjimečný stav nezná, ale o zavedení určité škály vyjadřující stupeň ohrožení se do budoucna uvažuje.

Výjimečný stav v Turecku a bezpečnostní doporučení

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (MZV ČR) vydalo bezpečnostní upozornění k cestám do Turecka v souvislosti s výjimečným stavem a mimo jiné českým občanům

doporučuje:

 1. Necestovat vůbec do jihovýchodní oblasti Turecka. Jedná se zejména o oblast tureckých hranic východně a jižně od pomyslné linie tvořené městy Osmaniye, Elazig, Erzurum a Kars. Toto varování již však platí dlouhodobě a je způsobeno vlivem ozbrojeného konfliktu v sousední Sýrii a také na jihovýchodě Turecka.
 2. Zvážit nutnost cestování do hlavního města Ankary, kam české ministerstvo doporučujeme cestovat pouze v odůvodněných případech, jako jsou například pracovní a obchodní cesty nebo studium.
 3. Při návštěvě Istanbulu dodržovat zvýšenou obezřetnost při pohybu ve městě i s ohledem na pokračující demonstrace a shromažďování osob.
 4. Při cestování a pobytu ve všech oblastech Turecka dbát maximální opatrnosti, zdržovat se pokud možno v prostorách hotelového komplexu a zásadně se vyhýbat všem shromážděním osob.
 5. Zároveň je potřeba v souvislosti s trváním výjimečného stavu zachovávat obezřetnost a zejména dbát pokynů tureckých orgánů, být v kontaktu s cestovní kanceláří, která cestu zařizuje, a pravidelně sledovat média a jiné informační zdroje.
 6. Také se doporučuje, aby osoby cestující do Turecka pravidelně informovali svou rodinu/své blízké o místě svého pobytu a případném pohybu.
 7. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (MZV ČR) také připomíná českým občanům nutnost mít při sobě bez výjimky vždy platný cestovní pas.
 8. Nadále platí doporučení MZV ČR všem českým cestovatelům do Turecka, aby se registrovali v systému DROZD.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (MZV ČR) také v Turecku pro případ nutnosti zřídilo nouzové linky:

 • Nouzová linka Velvyslanectví ČR v Ankaře: 0090 532 375 13 87
 • Konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Ankaře: 0090 532 244 45 26
 • Nouzová linka Generálního konzulátu ČR v Istanbulu: 0090 533 257 3880

výjimecný stav turecko

ČeskoTurecko také doporučuje turistům a obchodníkům mířícím do Turecka mít sjednané cestovní pojištění, které by v případě zdravotních potíží nebo nehody hradilo výdaje na ošetření či léčení. Cestovní pojištění si můžete rychle a online sjednat zde.Politickou a ekonomickou situaci v Turecku bedlivě sledujeme, v současné době ji hodnotíme jako stabilizovanou a dle našeho názoru neměla by ohrozit české turisty mířící na svou letní dovolenou do Turecka. Dle našich současných informací se po prvotní nervozitě po nepodařeném vojenském puči situace v Turecku sklidila. Pokud se do Turecka chystáte na dovolenou, jistě oceníte naše další články:

dovolena v turecku

Turecké firmy již tolikrát v nedávné době čelící negativním zprávám z celého Turecka se s nastalou situací vyrovnaly a vyhlášení výjimečného stavu jejich obchodní aktivitu významně nenarušuje. Turecké firmy mají nadále zájem rozvíjet své podnikatelské aktivity a obchodovat s Českou republikou.

Příležitostí pro české firmy v Turecku

Pokud by se české podniky rozhodly využít příležitostí, které jim Turecko nabízí, doporučujeme českým exportérům využít služeb prověřeného partnera, který Turecko velmi dobře zná a pomůže jim navázat komunikaci s tureckými distributory. Právě takovým profesionálním partnerem je ČeskoTurecko, které své služby českým podnikatelům nabízí a je jejich dlouhodobým partnerem pro obchod s Tureckem. V Turecku se tak mohou naskytnout příležitostí pro české podniky, které se zaměřují zejména na výzkum, vývoj a výrobu speciálních prostředků určených pro záchranu života a ochranu zdraví při živelných pohromách, průmyslových haváriích, epidemiích, oblast zdravotnictví, obrany a bezpečnosti. Příležitosti pro české firmy však jsou také v tradičních odvětvích, jako je strojírenství, automobilový průmysl, IT sektor a další.

Jaké příležitosti jsou v Turecku pro české firmy například ve zdravotnictví se dozvíte v tomto článku:

ČeskoTurecko také českým firmám radí, jak být úspěšný v obchodním jednání s tureckým partnerem:

Pokud by Vás cokoliv ohledně Turecka zajímalo, neváhejte se na nás obrátit na info@ceskoturecko.cz