Svatba v Turecku: Dokumenty potřebné ke sňatku v Turecku


Svatba je radostnou a zlomovou událostí v životě každého člověka. Ale předtím, než budou moci novomanželé prožít svou první manželkou noc, čeká je spousta zařizování a papírování.

Jednou z věcí, které musí česko-turecké páry během plánování své svatby v Turecku nebo v České republice vyřídit, jsou dokumenty potřebné ke sňatku. Tímto procesem si prošlo již mnoho párů, a pokud se obrníte trpělivostí, zvládnete to i vy.

V prvé řadě musíme říct, že požadavky na dokumenty ke sňatku v Turecku se mírně liší matrika od matriky. Záleží na tom, zda svatba v Turecku proběhne na matrice městského úřadu nebo mimo obřadní síň, například na zahradě, a bude se tam muset oddávající dopravit. V tomto případě je také nutné počítat se zvýšenými náklady na svatbu mimo obřadní síň, což může být u cizinců a v populárním místě až stovky nebo jednotky tisíc tureckých lir. Opět záleží, kdy, kde a zda se jedná o vaši první svatbu či jste rozvedeni či ovdovělí snoubenci.

dokumenty svatba v Turecku

Mezi základní dokumenty pro svatbu v Turecku patří:

  • Duplikát rodného listu – ten získáte na příslušné matrice v místě narození – například Praha 10
  • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství – toto vysvědčení vydává příslušný matriční úřad v místě trvalého bydliště – například Praha 8

Oba dokumenty musíte následně nechat ověřit příslušným magistrátem nebo krajem. Například v Praze je to Magistrát hlavního města Prahy (oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace odboru živnostenského a občanskosprávního) – ten se nachází v ulici Jungmanova 35/29. Tento úkon ověření je bez správního poplatku.

Ověřené dokumenty musíte následně nechal opatřit apostilou (superlegalizovat) na Ministerstvu zahraničních věcí (odbor legalizační oddělení odboru konzulárních činností). Ten se nachází v Praze na Hradčanském náměstí 5 (Toskánský palác). Správní poplatek za ověření je 100 Kč. Tento poplatek musíte uhradit kolkem (dostání na pobočkách České pošty), v hotovosti jej uhradit nelze.

Teprve dokumenty opatřené apostilou je možno soudně přeložit (soudně ověřený překlad) do turečtiny. Pokud potřebujete překlad českého dokumentu do turečtiny, napište nám na info@ceskoturecko.cz a rádi vám překlad zajistíme.

Současně také doporučujeme tyto soudně ověřené překlady ještě nechat ověřit tureckým zastoupením v České republice (například Tureckým velvyslanectvím v Praze), aby byly v Turecku „neprůstřelné“. Stávalo se totiž, že turecké úřady, přestože měly tyto v Česku správně soudně přeložené dokumenty od českého překladatele uznávat, z nejrůznějších důvodů neuznávaly a dožadovaly se na dokumentech „tureckého razítka“. Toto ověření českého soudního tlumočníka na Tureckém velvyslanectví v Praze je zpoplatněno v EUR. Je tedy nutné si vzít hotovost v EUR sebou a mít také nějaké drobné centy. Cena ověření je asi 20 EUR za stranu dokumentu, ale určitě je dobré se informovat o aktuální ceně telefonicky předem.

  • V Turecku jsou před svatbou také vyžadovány krevní testy novomanželů (Rh faktor) a vyšetření na nakažlivé nemoci (Talasémie neboli středomořská anémie – Thalassemia – Mediterranean Anemia). Pro turecké občany je toto předsvatební lékařské vyšetření zdarma, pro cizince stojí asi 200 TL.
  • Platný cestovní doklad – cestovní pas – někdy je tureckými úřady požadována i kopie a turecký překlad první strany pasu s osobními údaji, ale ověřenou kopii vám české úřady nevystaví. Je tedy spíše lepší předložit na turecké matrice originál pasu a nechat úřednici si jej ověřit / okopírovat.

Znovu důrazně doporučujeme se na potřebné dokumenty ke svatbě v Turecku dotázat přímo na turecké matrice, kde hodláte uzavřít sňatek. Oni jsou ti nejpovolanější vám sdělit potřebné informace, abyste si mohli říci své ano v Turecku. Na turecké matrice si také zvolíte termín svatby. Při plánování svatby v Turecku nezapomeňte na to, že by všechny dokumenty neměly být starší než 6 měsíců.

Jakmile turecké matrice dodáte všechny potřebné dokumenty a domluvíte se na datu a místě sňatku, trvá podle našich zkušeností cca 30 dní, než matrika a další turecké úřady ověří všechny dokumenty a vydají kladné stanovisko ke svatbě cizince v Turecku.

dokumenty sňatek v Turecku

Registrace tureckého sňatku v České republice

Pokud budete chtít následně svůj sňatek v zahraničí registrovat v České republice, je nutné požádat o zápis do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno – střed. V Turecku si tedy nezapomeňte vyžádat potřebné dokumenty, mezi které patří zejména oddací list a další potvrzení o sňatku v Turecku.

Jestliže se chcete dozvědět o tom, jak probíhají svatby v Turecku, podívejte se na naše další články věnující se svatbám:

Pokud se nakonec z organizačních nebo jiných důvodů rozhodnete pro svatbu s tureckým občanem v České republice, budete pro svatbu s cizincem potřebovat následující základní doklady včetně soudního tlumočníka, který musí být u obřadu přítomen, pokud drahá polovička ze zahraničí neovládá češtinu.

Doklady potřebné k uzavření manželství s cizincem na území České republiky:

  • rodný list
  • doklad o státním občanství
  • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců
  • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
  • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
  • doklad, kterým je možné prokázat totožnost (cestovní pas)

Všechny doklady musí být přeloženy úředním (soudním) překladatelem do českého jazyka. Další informace najdete také přímo na webu Ministerstva vnitra České republiky. Opět se ale na potřebné dokumenty ke sňatku zeptejte přímo na příslušném matričním úřadě. Správní poplatek za uzavření manželství se také liší matrika od matriky. Obecně platí, že žádané lokality (například Praha 1 nebo Průhonice) jsou dražší a termín je nutné rezervovat velmi dlouho dopředu.

Závěrem bychom také chtěli upozornit na fakt, že Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zaznamenala nový trend ve sjednávání účelových sňatků (fingovaných sňatků) Češek, a to zejména s občany Turecka. Snadnými kořistmi v tomto ohledu jsou české slečny, které se zamilují na letní dovolené v Turecku do opáleného sňatkuchtivého tureckého mládence. My však pevně věříme, že se lidé berou primárně z čisté lásky a s úmyslem založit společnou rodinu a žít spolu až na věky. Není totiž nic krásnějšího, než stvrdit svou oddanou lásku svatbou a společně vkročit do další společné kapitoly života.

turecký pár

Pokud vás ohledně svatby v Turecku zajímá cokoliv dalšího nebo potřebujete pomoci s překladem dokumentů ke sňatku, napište nám na info@ceskoturecko.cz.

Ve spolupráci se svatební agenturou a zkušenou svatební koordinátorkou také dokážeme zařídit mezinárodní svatby v České republice. Dále si na našich stránkách můžete zakoupit letenky do Turecka, sjednat cestovní pojištění online, zakoupit zdravotní pojištění pro cizince nebo zakoupit dovolenou v Turecku a vydat se na svatební cestu. V rámci našich placených služeb vám také rádi pomůžeme s podáním žádosti o dlouhodobý pobyt v České republice.