Transplantace vlasů – odborné výrazy a anglická terminologie


Mnoho našich klientů, kteří letí do Turecka na transplantaci vlasů, se bez problému domluví anglicky. Nepotřebují tak český doprovod a díky tomu ušetří za přítomnost českého delegáta. Na absolvování transplantace vlasů vám stačí i průměrná angličtina a pokud si umíte v angličtině říct o jídlo a vodu, tak se jistě bez problému domluvíte na místě i s panem doktorem a dalším personálem.

Upřímně, během zákroku stejně nebude moc prostoru na nějaký pokec a anglickou konverzaci. Hlavní bude, abyste s panem doktorem do detailu probrali vzhled vlasové linie a případně mu sdělili svou představu.

Nebojte se vyjádřit svůj názor a doktor svůj první návrh může samozřejmě upravit a překreslit. Nejdříve něco navrhne s ohledem na tvar vaší hlavy, obecné principy anatomie a také lysou plochu a vydatnost darovací oblasti. Ale vy máte samozřejmě právo vyjádřit svůj názor a případě jeho doporučení okomentovat a říct mu svou představu. Návrh vlasové linie je jeden z nejdůležitějších kroků transplantace vlasů a ovlivňuje přirozený vzhled konečného výsledku.

I když Milan Hnátek, který se v rámci ČeskoTurecko věnuje transplantacím vlasů a většinou věcí pro vás domluví a zprostředkuje komunikaci mezi vámi a tureckým kolegy, připravili jsme pro vás mini slovník nejběžnějších anglicko-českých výrazů týkající se transplantace vlasů.

Pokud byste přesto uvítali přítomnost Milan Hnátka u zákroku a jeho osobní doprovod na transplantaci vlasů, napište mu na hnatek@ceskoturecko.cz a domluvte se na podrobnostech.

anglické fráze transplantace vlasů

Lidově se transplantaci vlasů říká nastřelení vlasů, ale ve skutečnosti se žádné štěpy nestřílejí. Pojďme si tedy tu nejdůležitější terminologii o transplantacích vlasů osvětlit.

Anglický termín Český překlad a vysvětlení pojmu
hair transplant transplantace vlasů – chirurgická metoda přenesení vlasových folikul z dárcovské oblasti do příjmové oblasti. Existuje několik metod transplantace vlasů (FUE, FUT, DHI) a také tzv. Klasická transplantace vlasů a Organická transplantace vlasů.
hair line vlasová linie – oblast, kde vám končí vlasy v čele. Platí zásadní pravidlo, že vlasová linie s přibývajícím věkem ustupuje dozadu a není tedy možné při transplantaci vlasů udělat čtyřicátníkovi vlasovou linii, jako dvacátníkovi. Zásadní pravidlo také říká, že vlasy se nesmí transplantovat do svalů na čele.
hair follicle vlasový folikul – tkáň, ze které vyrůstají vlasy. Tato tkáň vlas obaluje a tvoří ji vlasová cibulka, dvě vlasové pochvy a dále jsou na ni napojeny mazové a potní žlázy a cévní zásobení.
(hair) graft (vlasový) štěp – část živé tkáně v okolí vlasových folikul, která je chirurgicky přenesena z jednoho místa na druhé. Vlasové štěpy jsou odebrány z darovací oblasti a přeneseny do příjmové oblasti. Jeden vlasový štěp tvoří 1-3 vlasové cibulky.
number of grafts počet štěpů
follicular unit folikulární jednotka
hair loss ztráta vlasů
balding area plešatějící oblast
baldness plešatění
thickness tloušťka
density hustota
Alopecia Alopecie – odborný termín pro plešatění
Androgenetic Alopecia (Male Pattern Baldness) Androgenní alopecie (dědičné plešatění)
Norwood Classification Norwoodova škála (nebo také Hamilton-Norwoodova stupnice) je klasifikační systém určující stupeň plešatosti (1-7). První stupeň znamená, že není žádné výrazné vypadávání vlasů, sedmý stupeň znamená, že zůstává pouze pruh vlasů po stranách hlavy a transplantace vlasů tedy není už možná.
hair transplantation technique technika transplantace vlasů
FUE = Follicular Unit Extraction extrakce folikulárních jednotek – při FUE metodě transplantace vlasů se vlasové štěpy odebírají z darovací oblasti po jednom.
Sapphire Hair Transplant / Sapphire FUE transplantace vlasů metodou FUE u které se pro tvorbu kanálků používá chirurgický nástroj Sapphire Pen.
FUT = Follicular Unit Transplantation při FUT metodě transplantace vlasů se z darovací oblasti odebere pruh kůže, ze které se následně jednotlivé štěpy vypreparují. Po této metodě transplantace vlasů pak zůstává v darovací oblasti jizva.
DHI = Direct Hair Implantation přímá implantace vlasů – při DHI metodě je extrakce vlasových štěpů stejná jako u FUE metody, ale při DHI je odlišná implantace vlasových štěpů do pokožky. Při DHI je použit speciální nástroj nazývaný Choi Pen. DHI je většinou časově náročnější metoda transplantace vlasů a vyžaduje zručný personál.
PRP = Platelet-rich Plasma PRP je zkratka anglického názvu Platelet-rich Plasma, což znamená plazma bohatá na destičky. Tato plazma bohatá na destičky (PRP) se získává speciálním laboratorním postupem přímo z pacientovi odebrané krve a podporuje růst vlasů.
DHT zkratka pro dihydrotestosteron, derivát mužského pohlavního hormonu testosteronu
sapphire pen safírové pero – velmi ostrý chirurgický nástroj, který má místo kovového ostří safírové sklíčko, které dokáže vytvořit velmi přesný kanálek pro vlasový štěp.
Choi (Implanter) Pen Choi (implantovací) pero – speciální nástroj pro implantaci vlasových štěpů. Každý jednotlivý štěp se vloží do pera a přímo se implantuje do příjmové oblasti. Štěp je tedy jako jakoby „dutou jehlou vpíchnut“ do pokožky.
(local) anaesthesia lokální anestesie
forehead čelo
temples / temporal area kouty
mid-scalp (top) střední část hlavy (vršek hlavy)
swirl / spiral pattern vlasový vír
Vertex (Crown Area) Vertex (korunka hlavy), plešaté místo také lidově nazýváno cédéčko
donor area / donor site dárcovská oblast – oblast hlavy odkud jsou odebírány vlasové štěpy
recipient area / recipient site příjmová oblast – oblast hlavy, kam jsou implantovány vlasové štěpy
extracting hair follicles extrakce vlasových folikul – odběr štěpů z darovací oblasti
harwesting těžba – je tím myšlen odběr štěpů z darovací oblasti
canal / hole opening otevírání kanálků / dírek – jedná se o chirurgický zákrok, kterým se pomocí speciálního nástroje (Sapphire Pen) vytváří otvory v pokožce, do kterých se potom při metodě FUE vkládají vlasové štěpy. Tuto část transplantace vlasů by měl provádět lékař.
implantation implantace – vkládání vlasových štěpů
medication léčení pomocí léků (medikace)
numbness necitlivost
result výsledek
hair growth růst vlasů
edema / swelling otok
anti-edema proti otoku
shedding phase fáze vypadávání vlasů. Tato fáze padání vlasů nastává během prvních 3-4 týdnů po transplantaci vlasů. Je to přirozené a očekávané padání transplantovaných vlasů v důsledku horšího přísunu kyslíku. Nové vlasy začnou intenzivně růst 2., ale zejména 3. měsíc po zákroku.
shock loss / shock hair loss šokové vypadávání vlasů je označení stavu, kdy v darovací oblasti vypadnou vlasy, které byly traumatizovány odběrem okolních vlasových štěpů. Jedná se o dočasný stav a ve většině případů se vypadané vlasy v darovací oblasti obnoví do cca 6 měsíců od zákroku. Při tomto jevu je někdy doporučováno použití přípravků obsahující Minoxidil. Před jeho použitím se však nejdříve poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Finasteride Finasterid – je účinná (léčivá) látka v tabletách značky Propecia nebo Proscar a dalších. Tyto léky se používají pro léčbu problémů s prostatou, ale Finasterid se také doporučuje pro udržení stávajících vlasů, které nebyly transplantovány. Užívání Finasteridu vždy dobře zvažte s ohledem na možné vedlejší účinky a vždy se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Minoxidil Minoxidil – tato účinná látka se prodává pod mnoha značkami přípravků (například Regaine, Kirkland a další). Minoxidil se doporučuje užívat pro zvýšení hustoty vlasů a používá se jako prevence dědičného vypadávání vlasů. Přípravky obsahující Minoxidil je potřeba používat dlouhodobě a s jejich užíváním nepřestávat, jinak se jejich účinek může vytratit a dojít ke zvýšenému vypadávání vlasů. Před použitím přípravku obsahující Minoxidil se vždy poraďte s lékařem a lékárníkem.
painkiller lék proti bolesti
antibiotics antibiotika
scabs stroupky
stitches stehy
headband čelenka
hat kloubouk
receipt účtenka
medical report lékařská zpráva
food supplement doplněk stravy

Přestože byste po nastudování výše uvedených odborných termínu mohli získat dojem, že se můžete do Turecka vydat na vlastní pěst bez cizí pomoci, dejte si pozor na jednání neseriózních klinik. Na těchto černých ovcích vás nezachrání ani brilantní angličtina a mohli byste v Turecku zůstat bez pomoci. O praktikách neseriózních klinik a jejich českých nadháněčů jsme psali v tomto článku. Vždy se tedy obraťte na někoho, kdo se v Turecku opravdu vyzná a zajistí vám bezproblémový zákrok.

Milan Hnátek zná Turecko jako své boty a taky má mnoho zkušeností s transplantacemi vlasů v Turecku. I když třeba na dálku, tak se postará o to, aby vše proběhlo v pořádku.

Podívejte se na článek s názvem Kdo je Milan Hnátek a proč je jeho osud spjatý s Tureckem?, který je o tom, jak se do Turecka dostal, a v rozhovoru Milan Hnátek o transplantaci vlasů v Turecku naopak pohovoří o své práci a jaký je jeho hlavní přínos pro klienty. Také nás můžete sledovat na Instagramu.

Milan Hnátek

 

Pokud tedy o transplantaci vlasů teprve uvažujete, napište mu rovnou na hnatek@ceskoturecko.cz nebo zavolejte na +420 736 177 368.

    Napište nám pro konzultaci zdarma, ozveme se zpět    * Pole označená hvězdičkou jsou povinná.