Svátek obětí – Kurban bayramı v Turecku


Svátek obětí neboli turecky Kurban bayramı jsou náboženské svátky, které v Turecku slaví muslimové a drúzové. Svátek obětí nastává asi 70 dní po konci Ramadánu a jedná se o jeden z nejvýznamnějších muslimských svátků. Podobně jako samotný měsíc půstu Ramadán, má Svátek obětí pohyblivé datum a každý rok se tedy slaví v jiném období.

Tento pohyblivý svátek Kurban bayramı trvá celkem čtyři dny. Jednotlivé sváteční dny nemají vlastní jména a říká se jim jednoduše první, druhý, třetí nebo čtvrtý sváteční den tedy turecky birinci, ikinci, üçüncü a dördüncü gün. Pro Turky jsou tyto svátky stejně důležité jako pro věřící Čechy Vánoce nebo Velikonoce.

Jak vznikl Svátek obětí neboli turecky Kurban bayramı?

Podnět k tomuto původně náboženskému svátku obětí dává vyprávění zachycené ve Starém zákoně a Koránu (súra 37, 100n). Bůh vyzývá Ibrahima, aby na znamení poslušnosti a lásky k Bohu obětoval svého syna Ismaela. Ibrahim souhlasí a chystá se syna zabít. V posledním okamžiku Bůh vše zastaví, jelikož vidí Ibrahimovu poslušnost. Místo syna si však žádá za oběť ovci. Ve Starém zákoně je Abraham také ochoten zabít svého syna Izáka, dokud ho andělé nezastaví.

Jak se slaví Svátek obětí v Turecku?

Stejně, jak se v České republice z křesťanských Vánoc a Velikonoc vytrácí původní náboženský nádech, tak v Turecku se z těchto islámských svátků stává spíše komerční záležitost, zajímavá tradice, ale hlavně možnost k odpočinku a příležitost si užít volno s rodinou. Více než české Vánoce nebo Velikonoce má v Turecku Kurban bayramı zejména charitativní rozměr. Cílem tohoto svátku je tedy nejen věřícím připomenout základní lidské hodnoty, ale hlavně zamyslet se nad tím, že ne všichni lidé se mají stejně dobře a existují na světě také lidé, kteří potřebují naši pomoc. Při Kurban bayramı se tak s lidmi, kteří to potřebují, dělíte o svůj „majetek“ a obětujete pro ně zvíře, jehož maso rozdáte potřebných. Během Kurban bayramı se tedy bohatí lidé setkávají s chudými a přispívají (finančně nebo materiálně) na jejich živobytí.

Tradiční pojetí Svátku obětí, kdy je hlavním předmětem svátku obětování zvířete, se v Turecku tedy dodržuje spíše na vesnicích a malých městech, kde obyvatelé mají stále možnost obětovat zvíře a “uspořádat zabíjačku”. Zabíjačky se samozřejmě pořádají také ve velkých městech, jako je Istanbul, Ankara nebo Izmir, ale k tomu místní samosprávy připraví podmínky.

svátek obětí turecko

Před prvním svátečním dnem, mají v Turecku lidé asi půl dne volno (Arife), aby se na svátek mohli řádně připravit. V rámci tradice a připomínky tohoto výjevu v Koránu většina muslimských rodin, které si to mohou dovolit, kupuje k tomuto svátku ovci, kozu či býka, jež se následně podle náboženských pravidel porazí, rozdělí a konzumuje.

V období Svátku obětí se v Turecku vozí zvířata do měst a prodávají se na předem určeném místě. Tomuto místu se říká Mezbaha. Zvířata pro svátek obětí Kurban bayramı musí být zdravá. Koza či ovce musí být minimálně jeden rok stará, aby se mohla zabít a obětovat. Aby se mohl obětovat býk, musí být starý aspoň dva roky. Býk může znamenat oběť až za 7 lidí, proto býka kupují a obětují větší rodiny.

Koupit a obětovat zvíře musí podle koránu každá muslimská rodina, která na to má finanční prostředky. Za takovou rodinu se považuje rodina, která po odečtení všech dluhů má majetek ve výši 80 g zlata, což je v současnosti asi 8000 tureckých lir, tedy 80 000 českých korun. Některé velké rodiny společně koupí velké zvíře, které představuje oběť za tuto celou velkou rodinu. Tato alternativa je vhodná pro rodiny, které si nemohou dovolit zaplatit celé zvíře samy. Velcí býci stojí v přepočtu desítky tisíc českých korun, kozy a ovce stojí jen několik tisíc českých korun. Maso si pak rozdělí mezi všechny členy rodiny, přátele a sousedy a část se věnuje chudým. Rodina například rozdá 60 – 65 % masa a zkonzumuje jen 35 – 40 %.

Kurban bayrami Turecko

Čeští turisté se na své dovolené v Turecku nemusí bát

Dříve bylo běžné, že hlava rodiny či najatý řezník prováděli oběť na zahradě či přímo na ulici, což je však dnes v tureckých městech zakázáno a trestáno vysokou pokutou. V současnosti k obětování slouží speciální mobilní jatka zvaná Mezbaha, která jsou instalována po celém městě, a lidé si objednají maso od řezníka, který zvíře zabije, očistí a naporcuje.

Čeští turisté, kteří do Turecka jezdí většinou na dovolenou k moři do uzavřených hotelových komplexů, kde jsou s nadsázkou odříznuti od okolního světa, se tedy nemusí obávat, že by na své procházce narazili na “masakr na ulici”. Tato mylná představa spíše vychází z neznalosti turistů. Z tohoto pohledu tedy spíše české vánoční zabíjení kaprů na ulici před supermarketem přijde cizincům navštěvující Českou republiku mnohem morbidnější. Turecké obětování zvířete během svátku Kurban bayramı je tedy spíše něco jako česká zabijačka, kdy se jedná o organizovanou uzavřenou akci. Pojetí obětování zvířete se také velmi liší region od regionu a jinak probíhá ve městě a jinak na vesnici.

Dovolená v Turecku Antalya

Před samotným obětováním se lidé pomodlí v mešitě. V tento den se ráno modlí dvakrát, jelikož pro tento svátek existuje speciální modlitba. Poté se může zvíře obětovat. Zvířeti se nejdříve zavážou oči. Zabíjí se nožem a tento proces musí být rychlý, aby zvíře netrpělo. Přítomní se nahlas modlí slovy „Allahu ekber“. Následně se maso rozporcuje a rozdělí. Některé orgány se vyhazují a zbytek ženy čistí a vaří. Následuje hostina, kde se podává maso a další pokrmy jako rýže (pilav), bulgur, zelenina atd.

Svátek obětí Kurban Bayrami TureckoLidé také kupují sobě a svým dětem nové oblečení a obnošené věnují chudým lidem. Pokud se někdo rozhodne neobětovat zvíře, musí dát peníze na charitu, která toto obětování obstará a rozdá maso chudým lidem. Mladé páry, které žijí ve městech, často volí tuto variantu. Jednou z těchto charitativních organizací je například Kizilay, turecká obdoba Červeného kříže, jejíchž historie sahá až do časů Osmanské říše a roku 1868.

Svátek Kurban bayramı v Turecku hlavně představuje čas setkávání a rodinných návštěv. Lidé stejně jako u svátku cukru využívají půldenní volno (Arife) k úklidu domu, nákupům, vaření a přípravám na svátky. Všichni se scházejí v rodinném kruhu a navštěvují svoje známé a přátele. Starším lidem se líbají ruce, jako výraz úcty a přejí se hezké svátky (İyi bayramlar) a děti dostávají od rodiny drobné peníze. Také se chodí na hřbitovy zavzpomínat na zesnulé.

Svátky jako čas zamyšlení a pomoc druhým

Jak již bylo uvedeno výše, náboženské svátky Kurban bayramı jsou zejména příležitostí se zamyslet nad tím, jak dobře se máme, a pokud je to možné, pomoci také potřebným, kteří se nemají stejně tak dobře, jak se máme my. Lidé během tohoto svátku mají největší radost z toho, že mohou obdarovat ostatní a také strávit společné chvíle s rodinou. Bohatí věřící a praktikující muslimové často přispívají na charitu a činí tak nenápadně a anonymně. Pomoc ostatním by tedy neměla být příležitost pro sebepropagaci a předmětem zájmu, ale spíše akt, který vychází z přesvědčení a vnitřní nutnost pomáhat.

Modrá mešita Istanbul

Turecko je obrovská země a průběh muslimských svátků Kurban bayramı se mírně lidí region od regionu a rodiny od rodiny. Ale základní kontury zůstávají stejné a bezesporu se jedná o jedny z nejvýznamnějších tureckých svátků. Cílem ČeskoTurecko je přiblížit Čechům tradice a zvyky této krásné a rozmanité země na pomezí Evropy a Asie.

Kdy budou svátky Kurban Bayramı v roce 2019?

  • 10. 8. 2019 (sobota) – Arife
  • 11. 8. 2019 (neděle) – První den
  • 12. 8. 2019 (pondělí) – Druhý den
  • 13. 8. 2019 (středa) – Třetí den
  • 14. 8. 2019 (čtvrtek) – Čtvrtý den

Více zajímavých informací o Turecku se také dozvíte v našich dalších článcích na blogu ČeskoTurecko. Na webu ČeskoTurecko si také můžete online zakoupit dovolenou v Turecku, sjednat cestovní pojištění, zakoupit letenku do celého světa nebo půjčit auto.

Díky ČeskoTurecko je Čechům také dostupná soukromá zdravotní péče v Turecku, která vyniká svou vysokou kvalitou a přitom je za příznivou cenou. Češi tak mohou do Turecka jet nejen na dovolenou k moři, ale také například také na transplantaci vlasů, plastickou operaci prsou či nosu, transplantaci ledvin, laserovou operaci očí, umělé oplodnění a za kardiovaskulární chirurgií.

Pokud Vás zajímá více informací o Svátku obětí Kurban bayramı nebo se chcete o Turecku dozvědět něco dalšího, napište nám na info@ceskoturecko.cz